Ser verdien av gjenbruk

to ungdommer i et fjøs sammen med en ku

Å handle brukt er bra for klimaet. Bedriften Vidu på Innherred satser stort på kreativt gjenbruk.

Et av prosjektene til arbeids-inkluderingsbedriften Vidu er ReWork. Her dreier deg seg utelukkende gjenbruk. Prosjektleder er Jörg Mentzen som for 14 år siden flyttet fra Tyskland til Norge.

Hør podkasten:

Gjenbruk

Mentzen er opprinnelig sivilingeniør og har jobbet mye internasjonalt. Han har blant annet jobbet med forskning, utvikling og teknisk ledelse i Tyskland, Tanzania og Norge. I 2021 hadde han et ønske om å jobbe tettere på mennesker. Ønsket ble realisert da han startet som arbeidsleder i VIDU og prosjektleder i ReWork.

Bakgrunnen for ReWork er et interregprosjekt mellom Vidu og Åre kommune i Sverige. Prosjektet heter ReWork og startet 1. januar 2021.

Både for Vidu, og for Mentzen personlig, er det å hjelpe andre mennesker svært viktig.

- Jeg ville investere i mennesket og ikke i store pengeverdier. For meg teller relasjoner mellom mennesker mer enn penger. Vi har et ansvar for hverandre, sier han.

Bort fra bruk og kast

Sirkulærøkonomi utgjør plattformen i ReWork. Noe av det viktigste i en sirkulær økonomi er å bruke jordas ressurser på best mulig måte. Det handler blant annet om å gjøre dagens avfallsprodukter om til framtidas råmaterialer.
Prosjektlederen er også opptatt av å få redusert de negative konsekvensene av økte klimagassutslipp. Det handler mye om hva hver og en av oss gjør hver dag.

- For meg betyr sirkulærøkonomi at en kommer seg bort fra et samfunn som bare kaster og kjøper nye ting. Det handler om klok gjenbruk av materialer og ressurser, sier Mentzen.

Les mer om sunt klimavett: Anbud

God forretning

Daglig leder i Vidu, Ragnhild Salomonsen, sier de undersøkte om det gikk an å ta utgangspunkt i sirkulærøkonomi i jakten på nye arbeidsplasser. Svaret var ja.

- Dette passet veldig bra sammen med vårt verdisett, sier hun.

Ikke lenge etter oppstarten av ReWork ble det derfor gjort avtale med blant annet Veidekke. Her ble ReWork spurt å tømme flere lokaler for kontormøbler. Disse møblene blir nå solgt gjennom et gjenbruksprosjekt.

Møblene som selges er ikke bare mye billigere enn nye møbler, de er også et godt miljøvalg. Neste steg er å opprette en nettbasert salgsplattform.

- Med en nettbutikk kan vi markedsføre hva vi har på lager på en bedre og mer profesjonell måte, sier Mentzen.

Les mer om sunt klimavett: Ta en rap for klimaet

to ungdommer i et fjøs sammen med en ku

Penger å spare

Gjenbruk betyr ofte penger spart. Et eksempel på dette er en avtale som er gjort med Skanska som nå bygger et nytt sykehjem i Inderøy kommune. Her hentes overflødig byggematerialer, noe både Skanska og ReWork tjener på. Markedet etterspør også dette.

- Spesielt nå som materialprisene er skyhøye, sier Mentzen.

Vidu har i dag flere butikker som baserer seg på gjenbruk. Det er også opprettet et kreativt gjenbruksverksted der det produseres egne ting.

Les mer om sunt klimavett: Et skifer skifte

En vei inn i arbeidslivet

Ifølge daglig leder Ragnhild Salamonsen handler det om å skape et mer klimabevisst adferdsmønster. Da må en også se hvilke muligheter som ligger her.

- Folk må ha et levebrød og indre motivasjon for å være med på dette. Vi ønsker å vise at ved å gjøre ting på en annen måte så reduseres også avfallsmengden. Å jobbe med dette kan også være en vei inn i arbeidslivet, sier hun.

VIDU retter seg mot personer som sliter med å bli inkludert i arbeidslivet. Disse kan stå utenfor arbeidslivet av flere grunner, enten psykiske eller fysiske, men det kan også skyldes svake grunnleggende ferdigheter innen språk, skriving/lesing, regning eller digital kompetanse.

Sist oppdatert 10.01.2022