Bærekraft i videregående skoler

Oppdal videregående skole

I denne filmen følger vi elever på tur i nærområdet. Elever fra friluftslivslinja forteller om hvordan friluftsliv kan knyttes opp mot mange av FNs bærekraftsmål. 

 

Steinkjer videregående skole 

Steinkjer videregående skole viser i denne filemn hvordan skolen som organisasjon jobber med bærekraft.  

 

Strinda videregående skole 

Eksempel fra Strinda videregående skole på hvordan de knytter undervisningsopplegg for bærekraft opp mot ulike læreplaner. 

 

Klimapris til Charlottenlund videregående skole

Charlottenlund videregående skole er en vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris for 2022. 

I juryens begrunnelse står det blant annet at Charlottenlund videregående skole har over flere år arbeidet med å gjennomføre ulike prosjekter og tiltak som skal fremme bærekraftig utvikling både i undervisningen og i skolehverdagen for øvrig.

Skolen har i flere år deltatt i satsingen «Den naturlige skolesekken», og har i samarbeid med Høgskolen i Østfold utviklet et tverrfaglig prosjekt «Gjør om AS». Her fikk elevgrupper i VG1-klassene på studiespesialisering opprettet fiktive elevbedrifter som hadde gjenbruk og redesign i fokus.

Skolen har også vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2014, og har også deltatt i NM i klima siden 2017. 

Her kan du lese mer om arbeidet ved skolen og hele begrunnelsen for prisen 

Vi gratulerer! 

Sist oppdatert 02.01.2023