Elevundersøkelsen 2021

Elever håndverk, design og produktutvikling
Fotograf: Ronny Danielsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Når gjennomføres undersøkelsen?

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på Vg1. Trøndelag fylkeskommune velger å gjennomføre på alle trinn. Gjennomføringsperioden er 1. oktober til 20. desember 2021. Det vil ikke være mulig å gjennomføre undersøkelsen utenom denne perioden.

Tema og spørsmål

En oversikt over alle obligatoriske spørsmål og mulige tilleggsspørsmål finner du på Utdanningsdirektoratets (Udir) sine sider her. 

Udir har i tillegg lagt inn to spørsmål om hvordan koronapandemien påvirker elevenes skolehverdag. Disse går til alle elever.

For mer informasjon, besøk Udir sine nettsider her. 

Sist oppdatert 06.10.2021