Tilskuddsordninger for verneverdige kulturminner

Her er en oversikt over ulike institusjoner som gir tilskudd til verneverdige kulturminner. Institusjonene har ulike prioriteringer og retningslinjer. Følg derfor lenkene og les mer om ordningene der. 

Sist oppdatert 02.10.2020