Tilskuddsordninger for verneverdige kulturminner

Her er en oversikt over ulike institusjoner som gir tilskudd til verneverdige kulturminner. Institusjonene har ulike prioriteringer og retningslinjer. Følg derfor lenkene og les mer om ordningene der. 

Kulturvernforbundet har ordninger du kan søke på, blant annet "MIN Kulturminnedag - mangfold og inkludering i nærmiljøet" og Ungt perspektiv Søk støtte - MIN kulturminnedag - Kulturvernforbundet

 

Sist oppdatert 07.04.2022