Tilskudd til istandsetting av freda bygninger i privat eie fra før 1537

Søknadsfrist for midler til istandsetting av freda bygninger i privat eie er 1. november hvert år

Eier du en freda bygning som er eldre enn 1537? Her kan du søke midler om istandsetting og vedlikehold

Bygninger som er eldre enn 1537 er automatisk fredet og noen av verdens eldste trebygninger. Å beholde og i størst mulig grad bruke materialene i disse middelalderbygningene vektlegges særlig sterkt. Det er av stor betydning at den immaterielle kulturarven i det tradisjonelle bygningshåndverket blir ivaretatt og styrket. Vi søker at arbeidene på middelalderbygningene blir gjennomført på en slik måte at håndverkerkompetansen kan utvikles.

Hvem kan søke og hva gir vi støtte til?

Private eiere av fredete bygninger fra før 1537 kan motta tilskudd fra posten. Også andre eiere av fredete bygninger fra før 1537 kan i særlige tilfeller motta tilskudd. Trøndelag fylkeskommune fordeler midlene etter søknad om tilskudd til

  • istandsetting og tyngre vedlikehold som bidrar til å ivareta normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt
  • tiltak som bidrar til or dokumentasjon, kunnskapsutvikling og forskning på middelalderbygninger

Hvordan søke på tilskuddet?

Søknader om tilskudd sendes inn digitalt til:

https://digisak.ra.no/

Det finnes hjelpetekster for feltene i søknadsskjemaet, men ta gjerne kontakt med oss i fylkeskommunen hvis du har spørsmål.

Her kan du lese mer om kva en god søknad om tilskudd bør inneholde:

Gode tips til søknaden

Kontaktperson er Eline Meyer Størseth. E-post: 

Sist oppdatert 04.03.2024