Tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen

Frist for å søke om tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen er 1.november hvert år
Bilde av Reins kloster i Rissa, Trøndelag (Foto: Kristin Prestvold).

Eier eller forvalter du en middelalderruin? Her kan du søke om midler til ulike tiltak

Hvem kan søke og hva kan vi gi støtte til?

Eiere og forvaltere av middelalderruiner kan motta tilskudd til tiltak innenfor:

  • Konservering
  • Dokumentasjon
  • Skjøtsel/vedlikehold/overvåking
  • Formidling
  • Kompetanseutvikling

Prioritering ved fordeling av tilskudd:
Bevaring og konservering av middelalderruiner er ofte langsiktige og krevende prosjekter. Forvaltningen prioriterer derfor å gi tilskudd til konserveringer som allerede er igangsatt. Det er også nødvendig å opprettholde kompetanse på konservering og skjøtsel av mur, og ved fordeling vil forvaltningen legge til rette for prosjekter som sikrer denne kompetansen. 

Hvordan søke på tilskuddet?

Søknaden sender du til Trøndelag fylkeskommune. Søknadsskjemaet finner du her. Last ned søknadssjemaet på din egen PC og fyll ut.

Her kan du lese mer om hva en god søknad om tilskudd bør inneholde:

Gode tips til søknaden

Kontaktpersoner er Inger Marie Kimo: Epost:  
og Eirik Solheim: Epost: :  

Sist oppdatert 04.03.2024