Spillemidler

Spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles bl.a. til idrettsformål. Av den delen som går til idrett fordeles ca. 50 % til anlegg; dvs. idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunene.

Fylkeskommunen er av kulturdepartementet overlatt ansvaret for fordelingen av spillemidler til bygging av idrettsanlegg. Fylkeskommunen har også ansvar for opplæring av saksbehandlere i kommunene. Kommunene, idrettslag, lokale lag og foreninger kan søke på disse midlene. Mer detaljert informasjon finner du på siden til idrettsanlegg.no 

Trøndelag fylkeskommune har våren 2020 vedtatt nye mål og retningslinjer for prioritering av spillemiddelsøknadenne (vedtak FT 48/20)

 Fylkeskommunen har utarbeidet følgende hjelpemidler til bruk i spillemiddelbehandlingen:
Sjekkliste spillemiddelsøknad
Statustrapport delutbetaling 
Eksempel på kostnadsoverslag
Sjekkliste for kommunene ved innsending av regnskap til revisjonen 

Sist oppdatert 17.08.2020