Mange høringssvar om skolebruksplan og helhetlig tilbudsstruktur

Den økonomiske situasjonen gjør at Trøndelag fylkeskommune må redusere på drift og investeringer i utdanningssektoren de kommende årene. Dette har skapt stort engasjement i fylket. Det har kommet inn ca. 300 høringssvar om skolebruksplan og helhetlig tilbudsstruktur for perioden 2024-2026.

Høringsfristen var 20. oktober. 

I høringssvarene kunne høringsinstansen krysse av for hvilken region innspillet gjaldt, og/ eller om det gjaldt fylket som helhet.  Høringssvarene er sortert etter dette.

Høringssvar

Fylke - fellesdel 

Region Fosen 
Region Innherred 
Region Namdalen 

Region Orkland ( Region Trøndelag Sørvest) 
Region Trondheim 

Region Trøndelag Sør 

Region Værnes 

Viktig å merke seg

Den visuelle fremstillingen kan avvike noe fra det som opprinnelig ble sendt inn, eksempelvis inndeling i avsnitt. Innholdet er likevel det samme. 

Enkelte har sendt inn høringssvar utenom høringsportalen. Disse svarene er lagt til nederst i hver fil.

Høringssvar som inneholder taushetsbelagte opplysninger publiseres ikke, men innspillene blir ivaretatt og anonymisert i sakspapirene.

To høringssvar ble sendt inn for sent til å bli behandlet/oppsummert i sakspapirene, men de er inkludert i filene med høringssvar.

Videre behandling

  • Yrkesopplæringsnemnda 9. november
  • Hovedutvalg for utdanning 15. – 16. november
  • Fylkestinget 6. – 7. desember

 

Kontaktperson:

Vegard Iversen
Direktør
74 17 43 92 996 94 805