Praktisk eksamen Studieforberedende utdanningsprogram

Forberedelsestid: Inntil 24 timer.
Tid til eksaminering: Inntil 5 timer.

Forberedelsestid: Inntil 24 timer.
Tid til eksaminering: Inntil 5 timer.

En eventuell forberedelse brukes som utgangspunkt for selve eksamen. Temaet som eventuelt blir gitt som forberedelse skal ikke røpe eksamensoppgaven. Forberedelsen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Det er kandidatens kompetanse under selve eksamen som skal vurderes.

Privatistene gjennomfører tverrfaglig praktisk eksamen fortrinnsvis individuelt. Varigheten på skriftlig, muntlig og praktisk del innenfor tidsrammen, avgjøres av sensorene. De ulike delene kan ikke vektes og det er ikke mulig å dele opp eksamen over flere dager. Det kan eksamineres i alle kompetansemålene i fagets læreplan.

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon. Det gjelder ikke kommunikasjon som er nødvendig for å gjennomføre eksamen. Ved venting til individuell fagsamtale er ingen hjelpemidler tillatt. Til individuell fagsamtale kan kandidaten medbringe notater på et stemplet A4-ark, det er lov å notere på begge sider.

Informasjon om utstyr kandidatene trenger å ta med på eksamensdagen må oppgis ved tildeling av sensoroppdrag.

Mal for forberedelse

Mal for eksamensoppgave

Begge sensorer har ansvar for å lage oppgaver/tema, som skal føres på malen over. Eksamensoppgavene må medbringes ferdig utskrevet til eksamensskolen.

Eksamen kan inneholde både skriftlige, muntlige og praktiske elementer. Hvor stor andel det skal være av hver, er opp til sensorene men praktisk del kan ikke utelates. Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave og være hentet fra kompetansemålene i faget.
Ved uenighet om hva privatistene skal prøves/eksamineres i, er det sensor 2 som avgjør, jf.forskrift til opplæringslova § 3-28.

Sensorene møter opp 60 minutter før eksamensstart, eller etter avtale med hverandre. Privatistene møter opp 30 minutter før eksamensstart for legitimering og signering av oppmøteliste. Privatister som ikke kan forevise legitimasjon får ikke gå opp til eksamen. Eksamenskontoret ber sensorene gjøre seg kjent med brannforskrift på gjeldende eksamensskole.

Sist oppdatert 17.12.2020