Praktisk eksamen Yrkesfag

Alle hjelpemidler er tillatt,unntatt kommunikasjon. Det gjelder ikke kommunikasjon som er nødvendig for å gjennomføre eksamen.

De som venter på individuell samtale skal ikke ha tilgang på hjelpemidler eller kunne kommunisere med andre.

Hvis informasjon om utstyr ikke er gitt i rammeverket for fagkoden, må sensorene formidle dette til Eksamenskontoret på e-post ved tildeling av sensoroppdrag.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/under-eksamen/praktisk-eksamen/praktisk-eksamen-vg3-yrkesfag/

Hent oppgavemal under

Mal for forberedelsesdel

Mal for eksamensoppgave til praktisk privatisteksamen yrkesfag

Begge sensorer har ansvar for å lage oppgaver/tema, som skal føres på malen over. Eksamensoppgavene må medbringes ferdig utskrevet til eksamensskolen.

Eksamen kan inneholde både skriftlige, muntlige og praktiske elementer. Hvor stor andel det skal være av hver, er opp til sensorene men praktisk del kan ikke utelates. Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave og være hentet fra kompetansemålene i faget.
Ved uenighet om hva privatistene skal prøves/eksamineres i, er det sensor 2 som avgjør, jf. forskrift til opplæringslova § 3-28. Eksamensoppgavene må medbringes ferdig utskrevet til eksamensskolen.

Sensorene møter opp 60 minutter før eksamensstart, eller etter avtale med hverandre. Privatistene møter opp 30 minutter før eksamensstart for legitimering og signering av oppmøteliste. Privatister som ikke kan forevise legitimasjon får ikke gå opp til eksamen. Eksamenskontoret ber sensorene gjøre seg kjent med brannforskrift på gjeldende eksamensskole.

Forberedelsestid: Inntil 24 timer.
Tid til eksaminering: Inntil 5 timer.

En eventuell forberedelse brukes som utgangspunkt for selve eksamen. Forberedelsen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Det er kandidatens kompetanse under selve eksamen som skal vurderes. Privatistene gjennomfører praktisk eksamen fortrinnsvis individuelt. Varigheten på skriftlig, muntlig og praktisk del innenfor tidsrammen, avgjøres av sensorene. Det kan eksamineres i alle kompetansemålene i fagets læreplan.

Sist oppdatert 17.12.2020