Nyhetsbrev for deg som er sensor i muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Visma InSchool

Høsten 2023 innførte Trøndelag fylkeskommune nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool. All administrering av privatisteksamen foregår i dette systemet. 

Alle som ønsker å være sensor ved privatisteksamen i muntlig og muntlig-praktisk må være registrert og ha en bruker i Trøndelag privatistskole. Ta kontakt med Eksamenskontoret hvis du ikke er registrert som sensor, men ønsker å være det. 

Viktig! Er du ansatt i Trøndelag fylkeskommune skal all kompetanse registreres på egen skole (hovedskole). Dersom du ikke er ansatt i Trøndelag fylkeskommune registreres kompetansen i Trøndelag privatistskole. Tilgjengelighet registreres i Trøndelag privatistskole for alle sensorer. 

Brukerveiledning for innlogging og registrering av kompetanse og tilgjengelighet i VIS for sensorer ansatt i Trøndelag fylkeskommune

Brukerveiledning for innlogging og registrering av kompetanse og tilgjengelighet i VIS for sensorer som IKKE er ansatt i Trøndelag fylkeskommune

Brukerveiledning for føring av karakterer og IM (ikke møtt) i VISReglement
 

Som sensor skal du til enhver tid være oppdatert på både privatist- og sensorreglementet. 
Privatistreglementet ligger her: https://www.trondelagfylke.no/privatisteksamen/ 
Sensorreglementet ligger i privatistreglementet i boksen "Sensor".

Viktige datoer våren 2024

1.mars: frist for å svare på tilgjengelighet
11. mars: publisering av sensoroppdrag utkast 1.
13.mars: frist for å varsle om oppdrag du er tildelt i utkast 1 som du IKKE kan ta.
19.mars: publisering av sensoroppdrag utkast 2.
21.mars: frist for å varsle om oppdrag du er tildelt i utkast 2 som du IKKE kan ta.
25.mars: publisering av datoer til privatister.
Etter påske: du kontaktes direkte ved forespørsel om nye oppdrag.
8.april: første parti muntlig og muntlig-praktisk eksamen.
16.mai: siste ordinære parti.

Sensorhonorar og reiseregning 

Sensorhonorar beregnes ut ifra gjennomført og bekreftet oppdrag i VIS.
Øvrig informasjon om honorar og reiseregning finner du her:  https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/sensorreglement/sensorhonorar-og-reiseregning/  

Bestilling av utstyr til praktisk innslag ved muntlig-praktisk eksamen 

Se informasjon i privatistreglementet: Informasjon om eksamen - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no) 

Vi minner om at: 

  

Lykke til! 

Sist oppdatert 13.02.2024