Tannbehandlling i narkose

Tannbehandling i narkose

Ved behov for behandling i narkose er det behandler som henviser til tannbehandling i narkose.
Tannbehandling i narkose skjer ved Namsos sykehus, Levanger sykehus, St. Olavs hospital og ved Røros sykehus.

Sist oppdatert 14.03.2024