Tannbehandlingsangst

Tilrettelagt tannbehandlingstilbud for personer med tannbehandlingsangst (odontofobi)

Trøndelag har et tilbud til de som trenger hjelp til å mestre vanlig tannbehandling fire steder. Disse odontofobiteamene finnes i Trondheim, Verdal, Steinkjer og Namsos. Hjelpen er kostnadsfri.

Dette er et tilrettelagt tannbehandlingstilbud for personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller som har tannbehandlingsangst.

Behandling av tannhelserelaterte angstlidelser er målet. I noen tilfeller vil enkle tannbehandlingsprosedyrer likevel inngå som et ledd i den kognitive adferdsterapien og noe akuttbehandling kan være aktuelt. Oppdraget er gitt av Helsedirektoratet og forkortes TOO (tortur, overgrep og odontofobi).

Odontofobiteamene diagnostiserer og behandler angst knyttet til tannbehandling. Vi benytter kognitiv adferdsterapi med eksponering for å hjelpe pasienter med odontofobi og pasienter som på grunn av tortur eller overgrep har problemer med å motta tannbehandling. Målet for behandlingen er at pasientene skal kunne mestre tannbehandling hos ordinær tannlege. Metoden vår er evidensbasert og har vært brukt ved Senter for odontofobi i Bergen i snart 20 år.

Hovedmålet med behandlingen er å trene deg opp til å mestre de deler av tannbehandlingen som du er mest redd for eller har problemer med.

Hos oss vil du først få samtale med psykolog og senere flere behandlingsseanser med tannlege, tannhelsesekretær og/eller psykolog for å redusere angsten for tannbehandling.

Kontaktinformasjon:
TOO-team Namsos:     476 28 903
TOO-team Steinkjer:    476 71 928
TOO-team Trondheim: 941 33 180
TOO-team Verdal:        916 41 658

Sist oppdatert 17.04.2024