Takster

Her finner du, den til enhver gjeldende, prisliste for Trøndelag fylkeskommunes takster for behandling av betalende pasienter over 24 år.

Betaling

Før vi begynner med behandling, skal tannlegen gi et overslag over kostnadene. Er kostnadene over 5.000,- kroner, skal du få overslaget skriftlig og med avtalte betalingstidspunkter. Betaling skal skje kontant pr. besøk eller som avtalte beløp i løpet av behandlingsperioden. Alle tanntekniske arbeider skal være betalt i sin helhet den dagen behandlingen er ferdig.

Forsømt time

Hvis du ikke møter opp, avbestiller mindre enn 24 timer før avtale eller er forsinket, må du betale 720 kroner. Du regnes som forsinket dersom du kommer mer enn 5 minutter senere enn avtalt. 
Det er kun voksne, betalende pasienter som blir avkrevd gebyr for manglende oppmøte.

Personer som har rett på gratis behandling eller behandling til redusert pris (19- til 24-åringer) gjennom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten vil ikke bli avkrevd gebyr for manglende oppmøte. 

Kvelds-, natt- og helligdagstillegg

Trenger du tannlegevakt eller akuttbehandling utenom kontortid kan vi øke betalingen med 75 %.

Du som fyller 19 - 24 år i kalenderåret

Det koster 25 % av takstene for tannbehandling fra Helse- og omsorgsdepartementet. Disse summene er noe lavere enn takstene for Den offentlige tannhelsetjenesten.

Du som fyller 25 - 26 år i kalenderåret

25- og 26-åringer har fra og med 27.mars 2023 ikke lenger rett på 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunal takst. 

Sist oppdatert 02.10.2023