Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet.

User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Takster

Trøndelag fylkeskommune har fastsatt nye takster for behandling av betalende pasienter over 20 år med virkning fra 1. januar 2018.

Betaling

Før vi begynner med behandling, skal tannlegen gi et overslag over kostnadene. Er kostnadene over 5.000,- kroner, skal du få overslaget skriftlig og med avtalte betalingstidspunkter. Betaling skal skje kontant pr. besøk eller som avtalte beløp i løpet av behandlingsperioden. Alle tanntekniske arbeider skal være betalt i sin helhet den dagen behandlingen er ferdig.

Forsømt time

Du som pasient regner vi som uteblitt fra avtalt time når du uten å si fra ikke møter til avtalt tid, eller når du avbestiller timen senere enn 24 timer før den avtalte timen. Kommer du mer enn fem minutter for sent regner vi det som forsinket. Hvis du ikke møter opp eller kommer for sent, må du betale 250 kroner for hvert kvarter som er avsatt til behandlingen, men ikke mer enn en time.

Kvelds-, natt- og helligdagstillegg

Trenger du tannlegevakt eller akuttbehandling utenom kontortid kan vi øke betalingen med 75 %.

Ungdom som fyller 19 eller 20 år i kalenderåret

Det koster 25 % av takstene for tannbehandling fra Helse- og omsorgsdepartementet. Disse summene er noe lavere enn takstene for Den offentlige tannhelsetjenesten.

Sist oppdatert 24.10.2017