Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet.

User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Dine rettigheter

Lov om tannhelsetjenesten

Lov om tannhelsetjenesten gir rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket for følgende grupper:

 • Barn fra 0-18 år - gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18 år. Individuell innkalling fra 3-års alder til lokal tannklinikk. Bostedsadresse avgjør hvilken tannklinikk du tilhører.
 • Psykisk utviklingshemmede – gratis tannhelsehjelp
 • Eldre/syke i sykehjem – gratis tannhelsehjelp etter 3 måneder i sykehjem. Oppsøkende tannhelsetilbud
 • Eldre/syke i hjemmesykepleie – gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 måneder.
 • Ungdom 19-20 år – 75% prisreduksjon på prisen ut det året du fyller 20.
 • Pasienter som på grunn av et rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 – gratis tannhelsehjelp.

Rusmisbrukere

Personer som på grunn av rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3 måneder eller mer.

Akutthjelp

I helger og på helligdager, ring din tannklinikk eller den offentlig tannlegevakta. Tlf.: 73 50 55 00 fra Trondheimsregionen og sørover, og 80 04 11 01 fra Stjørdal kommune og nordover. Behandlingstaksten er 75 % høyere for voksne betalende pasienter, enn i ordinær åpningstid.

Voksne

Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte tannleges takster.

Voksne mennesker som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

Folketrygden gir refusjon ved følgende behandlinger/sykdom/tilstander etter nærmere bestemte regler:

 • Tannregulering - delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.
 • Ved tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom.
 • Ulykker, f.eks ved yrkesskade
 • Tannslitasje
 • Munntørrhet
 • Allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer
 • Kreft i hode-/hals regionen
 • Sjeldne medisinske tilstander
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom
 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m.

Innsatte i fengsel

Fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 måneder. Ved kortere opphold dekkes kun akutt behandling.

Flyktninger og asylsøkere

Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år j.fr. tannhelsetjenesteloven § 5 – 1.

Hvor kan du få tannhelsehjelp?

Bostedsadresse avgjør hvilken offentlig tannklinikk du tilhører hvis du har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

Betalende pasienter kan fritt velge tannklinikk eller tannlegekontor. Alle offentlige tannklinikker tar også imot voksne, betalende pasienter etter takster fastsatt av fylkestinget.

Tannbehandling i narkose

Ved behov for behandling i narkose er det tannlegen som henviser til behandling i narkose. Tannbehandling i narkose skjer ved Namsos sykehus, Levanger sykehus, St. Olavs hospital og ved Røros sykehus.

Tilrettelagt tannhelsetilbud - TOO

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (se lenke under). Trøndelag fylkeskommune har behandlerteam med TOO-kompetanse på Verdal tannklinikk og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Trondheim.

Skyssutgifter

Mer informasjon om dette kommer når forskrift for skyssrefusjon blir utarbeidet og vedtatt av fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune.

SMS 

Alle som har time hos tannlege eller tannpleier får en tekstmelding med påminnelse om timen. Ta kontakt med din nærmeste tannklinikk dersom du ønsker å endre timen eller reservere deg mot SMS. Det er ikke mulig å svare på SMS sendt fra oss.

Sist oppdatert 24.10.2017