User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kontaktinformasjon tannlegevakt

Tannlegevakt

  • Stjørdal kommune og nordover: Telefon 800 41 101
  • Tannlegevakt i Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik: Disse kommunene har organisert tannlegevakt i helger og høytidsdager i samarbeid med privatpraktiserende tannleger. Telefon 73 50 55 00.
  • Tannlegevakt i andre kommuner: I fylkets øvrige kommuner har vi ingen organisert vaktordning. I nødsfall, ved tannskader og store smerter, kan du kontakte din tannlegen.
    Ring først til tannklinikken før du ringer privat. Hvis tannlegen ikke er tilgjengelig, kan du prøve annen tannlege i kommunen, nabokommunen eller tannlegevakta i Trondheim.

Viktig informasjon ved tann- og kjeveskader utenfor vanlig åpningstid

Ved store skader som for eksempel at en eller flere tenner er slått ut, har forandret stilling, slått løse eller at store deler av tannkronen er slått av, er det viktig å få behandling hos tannlege raskt.

Ta øyeblikkelig kontakt med din tannlege. Hvis du ikke får kontakt, må du ta kontakt med en annen tannlege, enten offentlig tannlege eller privatpraktiserende tannlege.

Priser

Behandling på tannlegevakt eller tilkalling av tannlege koster 75% mer enn behandling i ordinær åpningstid. Ved tilkalling av tannlege må du også betale for tannlegens reise.

Har du rett til vederlagsfri behandling? Da får du også fri behandling dersom det er en offentlig tannklinikk som betjener tannlegevakta. Er det en privat tannlege som betjener vakta kan du få refundert utlegget ved å henvende deg til din offentlige klinikk etterpå.

Sist oppdatert 24.10.2017