Kontaktinformasjon tannlegevakt

Tannlegevakt for Trøndelag: 

Telefon: 800 41 101                       
Åpningstid:
Helger og høytider 10.00 - 15.00
Telefonvakt på kveldstid er stanset grunnet liten pågang

Viktig informasjon ved tann- og kjeveskader

Ved store skader som for eksempel at en eller flere tenner er slått ut, har forandret stilling, er slått løs eller at større deler av tannkronen er slått av, er det viktig å få behandling hos tannlege raskt.
Hvis slik skade oppstår utenfor kontortid og tannlegevaktens åpningstid må tannlege kontaktes hjemme/privat.

Kostnader

Behandling på tannlegevakt eller ved tilkalling av tannlege koster 75 % mer enn behandling i ordinær åpningstid. Ved tilkalling av tannlege må du også betale for tannlegens reise.

Har du rett til vederlagsfri behandling? Da får du også fri behandling ved akuttbehandling utenfor kontortid. Får du behandling hos en privat tannlege kan du få refundert utlegget ved å henvende deg til din offentlige klinikk etterpå.

Sist oppdatert 27.04.2020