User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Førstehjelp tannskade

Har du skadet en tann, er det viktig at du får rask behandling av tannlege.

Hele tanna er slått ut

  • Finn tanna raskt
  • Unngå å berøre rota, og sett tanna tilbake på plass hvis det er mulig. Er tanna skitten kan den skylles raskt i rennende vann eller gjøres ren i munnen med spytt
  • Hold tanna på plass på vei til tannlegen 
  • Hvis det ikke er mulig å sette tanna tilbake på plass, oppbevar tanna i munnen eller i melk. Det er viktig at rota ikke tørker ut
  • Oppsøk tannlege så fort som mulig

Når deler av tanna er brukket

Finn tannbiten og oppbevar den fuktig på vei til tannlegen. 

Sist oppdatert 24.10.2017