Tilrettelagt tannbehandling - Trygge barn i tannbehandling

Hva er Tbit?

Tbit er et behandlingstilbud for barn og ungdom mellom 8-18 år som har angst for tannbehandling.

Hvem er Tbit?

I Tbit jobber psykologer, tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer sammen for å hjelpe barn og ungdom som strever med tannbehandling. Tbit ledes av psykologspesialist Ingrid Berg Johnsen ved TkMidt.

Hva gjør vi?

Tbit-teamene tilbyr angstbehandling for barn og ungdom som har tannbehandlingsangst (tannlegeskrekk) og sprøytefobi. Dette gjør vi som regel ved å øve på det som er skummelt, på en trygg og forutsigbar måte. Vi er opptatte av at barnet/ungdommen skal oppleve det trygt å komme til oss og opplever å ha kontroll over situasjonen.

Behandling i Tbit

Når vi møter barn og ungdom første gang har vi alltid en oppstartsamtale, for å bli kjent, for å få vite litt om hvorfor barnet eller ungdommen kommer til oss og hva det ønskes hjelp til. Vi lager en behandlingsplan sammen med barnet eller ungdommen, slik at vi er enige om målet vårt og for at behandlingen skal være forutsigbar og trygg for barnet/ungdommen.

Et behandlingsløp i Tbit er i utgangspunktet over 5-10 besøk. Ulike barn/ungdommer har ulike behov, men behandlingsløpet er relativt kortvarig.

Når behandlingen avsluttes i Tbit overføres i utgangspunktet barnet/ungdommen tilbake til sin lokale klinikk, med mindre det er særlige forhold som taler mot det. Vi jobber for å få til gode overføringer, lager plan for det sammen med barnet/ungdommen, slik at det skal oppleves som trygt og greit å være på lokal klinikk.

Hvor er vi?

Vi har flere Tbit-team i Trøndelag fylke. Psykologene våre er hovedsakelig lokalisert på TkMidt, ved Lerkendal i Trondheim. Psykologene i Tbit tar imot pasienter og veileder/samarbeider med Tbit-teamene i fylket. Vi har Tbit-team bestående av tannpleier, tannhelsesekretær og tannlege ved Melhus tannklinikk, Ranheim tannklinikk, Stjørdal tannklinikk og Grong tannklinikk. Det vil variere litt hvem i Tbit-teamene barna/ungdommene treffer, men alle som jobber i Tbit er gode på angstbehandling og på å skape trygghet for barn og ungdom på tannklinikken.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Alle våre pasienter henvises fra sin lokale tannklinikk. Hvis du eller ditt barn/ungdom ønsker behandling i Tbit kan du ta kontakt med din hjemklinikk og be dem om å sende en henvisning til oss. Du vil få en bekreftelse fra Tbit-teamet om at vi har mottatt henvisningen, og du vil få informasjon om forventet ventetid. Vi vil ta kontakt med deg/barnet ditt så snart vi har ledig kapasitet.

Ved spørsmål om Tbit, se: TBIT (tkmidt.no)

Sist oppdatert 01.02.2024