Viktige datoer

1.mai- Frist for å bestille stemmesedler - send tilbakemelding på antall stemmesedler for hvert parti her

6.mai - Dialogmøte mellom ungdomspartier og skolenes kontaktpersoner for skolevalg 

19.mai-  Frist for å melde seg på skolevalgene. Påmeldingslenke skal skolene få fra Nsd. 

1.juni - Skolene bør ha drøftet med elevrådene hvilke temaer man ønsker på debattene

2., 3. og 9.juni- digitale debattlederkurs - Påmelding finner du her

16.august - Frist for partiene til å melde seg på debattene ved hver enkelt skole 

20.august - Frist for å melde inn temaene for skoledebatter ved hver enkelt skole legges inn via skjemaet her

23.august - 3.september - Gjennomføring av lokale debatter

6. og 7.september - Skolevalgsdatoer, med mulighet for gjennomføring fra 30.august. Resultat av skolevalgene skal ikke offentliggjøres før NSD har publisert resultatene på sine sider 7.september kl. 19.00.

13. september - Stortingsvalg

 

Sist oppdatert 26.08.2021