Skolevalg

Debatt Heimdal videregående skole Foto: Mona Jønvik Andersson
Debatt Heimdal videregående skole Foto: Mona Jønvik Andersson

Her finner du oversikt over når det er debatt ved de ulike skolene, partiene skal melde seg på hos den enkelte skole fra 1. juni.

Tallene bak skolenavnene er puljenummer. Det betyr at noen dager må vi ha tre puljer ute samtidig for å rekke alle debatter. Partiene bestemmer selv hvilke steder de ulike puljene skal dra. Tallene er ment som en hjelp for å vise at det er mulig å reise fra f.eks Malvik og så til Meråker på samme dag osv.  

 • Det er de ni største partiene (ved forrige Stortingsvalg) som har ungdomsparti som kan delta på årets skoledebatter. Alle partier som stiller liste i fylket og som har et ungdomsparti kan delta på valgtorg. Lokalpolitikere, fylkestingspolitikere og andre er velkommen på besøk,  men det er ungdomspartiene som skal stå på stand og delta i debatt. 
 • Har dere spørsmål her, ta kontakt med monjon@trondelagfylke.no.
 • Meld deg på ved å trykke på skolens navn. Da kommer dere direkte til skolens kontaktperson. Her skriver dere at dere skal delta på debatt eller debatter, og/eller valgtorg. Husk navn på debattant. 
 • Påmelding fra 1. juni 
 • Siste frist for å melde seg på debattene er 14. august
 • Dager hvor det er flere skoledebatter så har vi satt opp forslag til skoler som passer etter hverandre. 
 • Passer ikke datoen? Gi beskjed til Mona -monjon@trondelagfylke.no så finner vi en løsning. Hvis partiene allerede har meldt seg på, så er det viktig at de får ny dato når vi har bekreftet det. 
 • Partiene melder seg på direkte til skolens kontaktperson. Bekreft at dere har mottatt påmeldingen. 
 • VI har satt opp en turneliste som gjør at partiene kan dra fra en skole til en annen. Har dere debatt på samme dag som en annen skole? Fint om dere har dialog om tidspunkt for debatt og valgtorg, slik at partiene rekker å komme seg fra en skole til en annen. Er det mer en 1 time i mellom skolene, bør den første skolen avslutte litt tidligere.
 • Gi tilbakemelding på når selve debatten eller debattene starter, og også når det skal være valgtorg. (Anbefaling er å ha debatt kl. 9 og kl. 13)
 • Det er bare partier som sitter på Stortinget som kan delta med sine ungdomsparti på debatt. Alle partier som stiller liste, og som har et ungdomsparti,  kan stille på valgtorg. Det er derfor viktig at dere også informerer om når valgtorget skal foregå og hvor mange det er plass til på hvert valgtorg. Lokalpolitikere, fylkestingspolitikere og andre er velkommen på besøk,  men det er ungdomspartiene som skal stå på stand og delta i debatt. 
 • Meld inn tema her så tidlig som mulig, og gjerne før sommerferien. Siste frist er 18.august. 

 

Oversikt over når skolene har debatt og valgtorg:

21. august 

08.30 - 11.30                                                            12.30 - 15.30   

                                                                               Åfjord (1)                            

Melhus (2)                                                                  

Guri Kunna (3)                                                               Guri Kunna (3) (debatt og valgtorg vil kun foregå på Hitra - kl. 12 - 14.30 )

 

22. august 

08.30 - 11.30                        12.30 - 15.30  

                                                Skjetlein (1) 

 

  

23 august 

08.30 - 11.30                       12.30 - 15.30 

Tiller (1)                              KVT (1)  

Strinda (2)                           Strinda (2) 

 Levanger (3)                      Verdal (3)  

 

24. august  

08.30- 11.30                   12.30 - 15.30

Heimdal (1)                         Heimdal   (1)

 Inderøy (2)                        Mære (3)      

 Byåsen (3)   hele dagen

 

25. august

08.30 - 11.30              12.30 - 15.30

 Malvik (1)                       Meråker (1)  

Thora Storm (2)                    Thora Storm (2)  

 

28. august

08.30 - 11.30                               12.30 - 15.30 

Charlottenlund (1)                       hele dagen

Grong (2)    ( fra 10. 30 - ca. 12.30)    

Bybroen (3) - kun valgtorg         Cissi Klein (3) 

   

29. august

08.30 - 11.30                                12.30 - 15.30  

Johan Bojer (1)                                 Fosen (1)                    

Olav Duun (2)                                      Olav Duun (2)  

Aglo (3)   

 

30 .august 

08.30 - 11.30                           12.30 - 15.30  

Trondheim Katedralskole (1)    Steinerskolen i Trondheim(1)               

Oppdal (2)                          Gauldal (2)  

Ytre Namdal (3)                       Val (3)       

  

31. august 

08.30 - 11.30                          12.30 - 15.30  

Kyrksæterøra(1)                Orkdal (1)           

Steinkjer (2)                           Steinkjer (2)  

Meldal (3)                         Øya(3)   

 

1. september

08.30 - 11.30             12.30 - 15.30

Selbu (1)                        Lukas (1)  

 Røros (2)   hele dagen

Ole Vig (3)                           Ole Vig (3)   

 

4. og 5. september:  Offisielle skolevalgsdatoer, men det er mulig å ha valg allerede fra 28.  august. Resultat fra skolevalgene skal ikke offentliggjøres før NSD har publisert resultatene på sine nettsider 5. september kl. 19.00.

 

 

Sist oppdatert 21.08.2023