Inkluder skolevalg i undervisningen

Skolevalget er et godt utgangspunkt for å lære om demokrati og politisk meningsbrytning

På nsd.no/skolevalg ligger resultatene fra tidligere skolevalg, skolevalgsundersøkelser og læringsressurser som dere kan bruke i undervisningen.

Sist oppdatert 13.05.2019