Skolevalg 2023

Skolevalg er en viktig del av skolens opplæring i demokrati og medvirkning for elever. Neste skolevalg er høsten 2023 - mer info med blant annet turneliste, kontaktpersoner og tema kommer etter hvert.

Debatt og valgtorg

Her er noen tips til gjennomføring av debatt og valgtorg.

Dialogmøte og evalueringsmøte

Det vil bli arrangert dialogmøte med politikere og skoler i forkant, og evalueringsmøte i etterkant av høstens skolevalg og skoledebatter.

Inkluder skolevalg i undervisningen

Skolevalget er et godt utgangspunkt for å lære om demokrati og politisk meningsbrytning