User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skolevalg 2019

Skolen skal forberede elever på deltakelse i samfunnet. Demokrati og medborgerskap er viktige prinsipper i opplæringa. Skolevalgene med debatter gir elevene et innblikk i og erfaring med valgsystemet.

Turnéliste og påmelding

Ungdomspartiene er på turné i fylket. Her kan du se når de besøker de ulike videregående skolene.

Kontaktinfo

Her finner du en oversikt over kontaktpersoner på skolene, de politiske partiene og fylkeskommunen.

Debatt og valgtorg

Her er noen tips til gjennomføring av debatt og valgtorg.

Skolevalg / stemmesedler

Skolevalgene gjennomføres 3.-4. september. Her finner du mer informasjon om blant annet stemmesedler.

Viktige datoer

Her er noen datoer du bør merke deg.

Temaer på skoledebattene

Skolene velger 2-3 tema som debattene skal dreie seg om. Vi foreslår at elevrådet får være med å bestemme tema her.

Evaluering

Skoledebattene skal være viktig i skolenes arbeid med opplæring i demokrati og medborgerskap. I etterkant av gjennomføring i 2019, og som forberedelse til valget i 2021, er det viktig å få tilbakemeldinger.

Inkluder skolevalg i undervisningen

Skolevalget er et godt utgangspunkt for å lære om demokrati og politisk meningsbrytning

Alt du trenger å vite om skolevalget

21. august diskuterte ungdomspartiene viktige spørsmål, som klima og skolepolitikk. Debatten var på Heimdal videregående skole og opptak kan du se her.