Skolevalg

Skolevalg er en viktig del av skolens opplæring i demokrati og medvirkning for elever. Neste skolevalg er høsten 2023 - mer info kommer etter hvert.

Debatt og valgtorg

Her er noen tips til gjennomføring av debatt og valgtorg.

Temaer på skoledebattene

Skolene velger 2-3 tema som debattene skal dreie seg om. Vi foreslår at elevrådet får være med å bestemme tema her.

Inkluder skolevalg i undervisningen

Skolevalget er et godt utgangspunkt for å lære om demokrati og politisk meningsbrytning