Skolevalg 2021

Skolevalg er en viktig del av skolens opplæring i demokrati og medvirkning for elever.

Turnéliste og påmelding

Her finner du oversikt over når det er debatt ved de ulike skolene, partiene melder seg på hos den enkelte skole.

Kontaktinfo

Her finner du en oversikt over kontaktpersoner på skolene, de politiske partiene og fylkeskommunen.

Debatt og valgtorg

Her er noen tips til gjennomføring av debatt og valgtorg.

Debattlederkurs

Vi tilbyr digitale debattlederkurs. Kursdatoene er 2., 3. og 9.juni, og påmelding finner du her.

Skolevalg / stemmesedler

Skolevalgene gjennomføres 6.-7. september. Her finner du mer informasjon om blant annet stemmesedler.

Viktige datoer

Her er noen datoer du bør merke deg.

Dialogmøte og evalueringsmøte

Det vil bli arrangert dialogmøte med politikere og skoler i forkant, og evalueringsmøte i etterkant av høstens skolevalg og skoledebatter.

Temaer på skoledebattene

Skolene velger 2-3 tema som debattene skal dreie seg om. Vi foreslår at elevrådet får være med å bestemme tema her.

Evaluering

Skoledebattene skal være viktig i skolenes arbeid med opplæring i demokrati og medborgerskap. I etterkant av gjennomføring i 2021, og som forberedelse til valget i 2023, er det viktig å få tilbakemeldinger.

Inkluder skolevalg i undervisningen

Skolevalget er et godt utgangspunkt for å lære om demokrati og politisk meningsbrytning