Temaer på skoledebattene

Skolene velger 2-3 tema som debattene skal dreie seg om. Vi foreslår at elevrådet får være med å bestemme tema her.

Vi utfordrer elevrådet til å tenke på temaer som engasjerer og som skaper en god debatt. Finn tema og vinklinger som viser forskjellene mellom partiene. Det er mange temaer som partiene har ganske like meninger om,men da gjelder det å finne de gode vinklingene som gjør at man får den gode diskusjonen. 

Temaene skal meldes inn her innen 20.august her

Sist oppdatert 06.05.2021