Debatt og valgtorg

Retningslinjer for gjennomføring av skolevalg 

Tema

 • Skolene velger 2-3 tema som debattene skal dreie seg om. Vi foreslår at elevrådet får være med å bestemme tema her. Viktig at temaene er diskusjonsfremmede, gjerne mer åpne temaer. 
 • Send inn tema så tidlig som mulig slik at partiene får tid til å forberede seg. Dere som har debatt i første uke må gjerne sende inn temaer før sommerferien om mulig. Siste frist er 18. august.  Her finner du skjema

 

Hvordan gjennomføres debatten?

Tilrettelegging før debatten

Til hver debatt stiller èn debattleder, samt en co-debattleder fra skolen. 

Til debatten trengs:

 • Stoler og bord til alle debattanter på scene / podium.
 • Navneskilt til debattantene - HER  kan du laste ned ferdig maler. Skriv fornavn på debattant med blokkbokstaver.
 • Drikke til debattantene
 • Lydanlegg med mulighet for
  • Mikrofon til alle debattanter
  • Mikrofon til debattleder
  • Evt trådløs mikrofon om det skal åpnes for spørsmål fra salen

Valg av debattleder

 • Ønsker at dere bruker elever til debattledere. Representanter for et parti/ungdomsparti ikke skal være ordstyrere.  Et alternativ til elever er lærere eller andre uten partipolitisk tilhørighet. 

Debattlederkurs

Vi tilbyr ett digitalt debattlederkurs i år, dette blir et heldagsmøte 18.august. Meld dere på her

Et godt tips er også å se noen profesjonelle debatter på tv, for eksempel Debatten på NRK: https://tv.nrk.no/serie/debatten

Andre eksempler:

Debatt

Det er kun de ni største partiene (ved forrige Stortingsvalg) som har ungdomsparti som kan delta på årets skoledebatter. Alle partier som stiller liste i fylket og som har et ungdomsparti kan delta på valgtorg.

Gjennomføring av debatt

Debattleder lar panelet introdusere seg kort
- debattantens navn - alder - hvor han eller hun kommer fra - og hvilket parti de representerer

Begynn rett på debatt ( ingen åpningsinnlegg) og første tema
Innlegg - lengre meningsytring
Replikk - kort svar 

Tillates ikke med replikk på replikk
Spørsmål fra elevene i salen 

Dette er en debatt for elevene ved skolen. I dialogmøtet med partier og skoler våren 2023 ble vi enige om at det er elevene ved den enkelte skole som skal kunne stille spørsmål, ikke ungdommer fra de politiske partiene.

Debatten avsluttes med kort avslutningsinnlegg på 30 - 60 sekunder.

Debatten bør ikke vare mer enn 60 minutter

Debattledelse

 • Samle alle paneldeltagerne før debatten starter. Snakk om de føringene som gjelder som å holde seg til tema, avstå fra personangrep og latterliggjøring, legg hovedvekten på å presentere egen politikk og rammer for innlegg og replikker.  
 • Legg inn en debrief i etterkant hvor debattantene kan gå gjennom hvordan det gikk.

Debattant

 • Skolevalgmøtene er en del av skolens opplæring av elevene. Elevene skal ha et læringsutbytte av møtet. Benytt denne anledningen til å lære dem at politikk er viktig.
 • Benytt anledningen til å lære elevene at det går an å være partipolitisk engasjert, og samtidig vise respekt overfor andre partis representanter.
 • Dersom du skal omtale andre partiers politikk, gjør det på en saklig måte. 
 • Tenk på språkbruk
 • Det er ikke lov med skilt eller avbrytelser

Publikum

 • Enighet om at partimedlemmer ikke bør sitte i publikum, i så fall er det på bakerste rad
 • Organisert klapping, buing eller tilrop er ikke tillatt
 • Partiene skal ikke plante spørsmål i salen
 • Spørsmål skal stilles av elever
  • Viktig å involvere elevrådet tidlig både i valg av tema og spørsmål som stilles

Valgtorg og stands

Til skolene

 • Valgtorget har en varighet på minimum 30 minutter.
 • Gi tilbakemelding til de ulike partiene om hvor mange som kan stille på stand.
 • Alle parti må få bord og nok gulvplass til sine stands.
 • Sørg også for nok søppelbøtter eller søppelsekker ved stands. 
 • Skolene må sette av tid til at elevene jobber med sine spørsmål på forhånd.

Til partier

 • Snakk om egen politikk
 • Promomateriell
  • Tenk på målgruppen og hvor du er med tanke på promomateriell
  • Ved utdeling av klistremerker- gjør mottakerne oppmerksomme på at disse ikke skal festes på skolenes eiendom
  • Frem egen politikk i valg av materiell
  • Materiell som fremmer antidemokratiske holdninger, hat og diskriminering skal ikke benyttes i tilknytning til valgtorg
 • Husk og plukk opp etter dere
 • Vis felleskap - Partiene skal ikke benytte lyd som kan overdøve andre stander eller som lage støy som forstyrrer øvrige brukere av arealet. 
 • Sjekk med skolen hvor mange som kan stille på valgtorg
 • Markeringer og stands på skolens område utenom tildelt tidspunkt må avklares med skolen. 
  • Hvis det er skolevalg,  debatt og valgtorg på samme dag er det lov med stands og markeringer. 
  • Hvis det er skolevalg en annen dag enn skoledebatt og valgtorg , er det ikke lov med stands og markering på skolens område denne dagen. 
 • Det er ungdomsparti, og herunder deres representanter/medlemmer som inviteres til valgtorg. Lokalpolitikere, fylkestingspolitikere og andre er velkommen på besøk,  men det er ungdomspartiene som skal stå på stand og delta i debatt. 

Les også : Retningslinjer for gjennomføring av skolevalg 

Sist oppdatert 21.08.2023