Debatt og valgtorg

Tema

 • Skolene velger 2-3 tema som debattene skal dreie seg om. Vi foreslår at elevrådet får være med å bestemme tema her. Viktig at temaene er diskusjonsfremmede, gjerne mer åpne temaer. 

Hvordan gjennomføres debatten?

 

Tilrettelegging før debatten

Til hver debatt stiller èn debattleder, samt en co-debattleder fra skolen. 

Til debatten trengs:

 • Stoler og bord til alle debattanter på scene / podium.
 • Navneskilt til debattantene - HER  kan du laste ned ferdig maler. Skriv fornavn på debattant med blokkbokstaver.
 • Drikke til debattantene
 • Lydanlegg med mulighet for
  • Mikrofon til alle debattanter
  • Mikrofon til debattleder
  • Evt trådløs mikrofon om det skal åpnes for spørsmål fra salen.

Valg av debattleder

 • Ønsker at man bruker elever til debattledere. Alternativ er lærere eller noen uten partipolitisk tilhørighet. 

Debattlederkurs

Vi tilbyr digitale debattlederkurs.

Et godt tips er også å se noen profesjonelle debatter på tv, for eksempel Debatten på NRK: https://tv.nrk.no/serie/debatten

Andre eksempler:

https://www.youtube.com/watch?v=Pq1IEVrPLyE&t=525s

https://www.youtube.com/watch?v=SnPs2cBArdM

https://www.youtube.com/watch?v=t4TM2GMIX7k&t=247s

Gjennomføring av debatten

Debattleder lar panelet introdusere seg kort
- debattantens navn - alder - hvor han eller hun kommer fra - og hvilket parti de representerer

Begynn rett på debatt ( ingen åpningsinnlegg) og første tema
Innlegg - lengre meningsytring
Replikk - kort svar 

Tillates ikke med replikk på replikk
Spørsmål fra elevene i salen eller via stream

Dette er en debatt for elevene ved skolen. I dialogmøtet med partier og skoler våren 2021 ble vi enige om at det er elevene ved den enkelte skole som skal kunne stille spørsmål, ikke ungdommer fra de politiske partiene.
Debatten avsluttes med kort avslutningsinnlegg på 30 - 60 sekunder.

Debatten bør ikke vare mer enn 60 minutter

Debattledelse

 • Samle alle paneldeltagerne før debatten starter, pålegg dem å følge de føringene som gjelder: holde seg til tema, avstå fra personangrep og latterliggjøring, legg hovedvekten på å presentere egen politikk.
 • Legg inn en debrief i etterkant hvor debattantene kan gå gjennom hvordan det gikk.

Debattant

 • Skolevalgmøtene er en del av skolens opplæring av elevene. Elevene skal ha et læringsutbytte av møtet. Benytt denne anledningen til å lære dem at politikk er viktig.
 • Benytt anledningen til å lære elevene at det går an å være partipolitisk engasjert og samtidig vise respekt overfor andre partis representanter.
 • Dersom du skal omtale andre partiers politikk, gjør det på en saklig måte. 
 • Tenk på språkbruk
 • Det er ikke lov med skilt eller avbrytelser

Publikum

 • Enighet om at partimedlemmer ikke bør sitte i publikum, i så fall er det på bakerste rad
 • Buing er ikke greit
 • Ikke lov med eget klappekor
 • Spørsmål skal stilles av elever, ikke politikere
  • Viktig å involvere elevrådet tidlig både i valg av tema og spørsmål som stilles

Valgtorg og stands

Til skolene

 • Valgtorget har en varighet på minimum 30 minutter.
 • Skolene gir tilbakemelding til de ulike partiene om hvor mange de ønsker skal stille på stand.
 • Alle parti må få bord og nok gulvplass til sine stands.
 • Skolene må sette av tid til at elevene jobber med sine spørsmål på forhånd.

Til partier

 • Snakk om egen politikk
 • Promomateriell
  • Unngå klistremerker
  • Tenk på målgruppen og hvor man er med tanke på promomateriell
  • Frem egen poltikk i valg av materiell
 • Plukk opp etter seg
 • Vise fellesskap 
 • Markeringer og stands på skolens område utenom tildelt tidspunkt må avklares med skolen. 
  • Hvis det er skolevalg,  debatt og valgtorg på samme dag er det lov med stands og markeringer. 
  • Hvis det er skolevalg en annen dag enn skoledebatt og valtorg , er det ikke lov med stands og markering på skolens område denne dagen. 
Sist oppdatert 08.09.2022