Kompetansepilot Trøndelag

Kompetansepilot - fra lokalt til nasjonalt nivå!

Kompetansepiloter er en ny, treårig søknadsbasert tilskuddsordning finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) budsjett. Prosjektene skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge. Det overordnete ansvaret for prosjektene blir ivaretatt av fylkeskommunen som prosjekteier. Prosjektene i Trøndelag gjennomføres i tre områder: Fosen, Namdalen og Trøndelag sør.

Pressemelding Kompetansepilot Trøndelag

Faktaboks Kompetansepilot Trøndelag

Kompetansepilot Namdal

Prosjektskisse Kompetansepilot Namdalen

Kontaktperson: Heidi Skaret Barsøe, Prosjektleder Kompetansepilot Namdalen: Heidi.Skaret.Barsoe@namdalregionrad.no

Kompetansepilot Fosen

Prosjektskisse Kompetansepilot Fosen

Kontaktperson: Torun Bakken, Utviklingsleder Fosenregionen; Torun@fosenregionen.no

Kompetansepilot Trøndelag sør

Kontaktperson: Mari Løvli Yri, Prosjektleder Kompetansepilot Trøndelag sør:  mayri@midtre-gauldal.kommune.no 

Kontaktperson

Lisbeth Pedersen, Prosjektleder Kompetansepilot Trøndelag: lispe@trondelagfylke.no

Følg vår facebookside Kompetanse Trøndelag: @kompetansetrondelag

Sist oppdatert 15.03.2021