Første inntak til videregående

3 elever bak en glassvegg som strekker hendene i været
Utdanning - elev (Foto: Ronny Danielsen)

Første inntak til videregående opplæring er klart. Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene.

Du kan sjekke vigo.no for å se svaret på søknaden din. Dersom du ikke klarer å logge deg inn, ta kontakt med MinID.

Svarfristen på førsteinntaket er 15. juli. Du må huske å svare på tilbudet. Du kan endre svaret ditt innen 15. juli.

Dersom du har forhåndssvaret, har du allerede takket ja til plassen og ja til å stå på venteliste.

Selv om du søker 1.februar, har du ikke rett til å komme inn på førsteønsket ditt. Du kan lese mer i opplæringslova § 3-1.

Det vet vi dessverre ikke noe om før andreinntaket er klart ca. 29. juli. Du må da gå inn på vigo.no og sjekke om det har skjedd endringer.  

Gå inn på vigo.no, takk ja til den skoleplassen du har fått og takk nei til å stå på venteliste. Du har da sikret deg den skoleplassen du er blitt tilbudt ved førsteinntaket. Du kan lese mer på vilbli.no

Gå inn på vigo.no,  takk ja til skoleplassen du har fått, og takk ja til å stå på venteliste. Se på vigo.no ca. 29. juli om det har skjedd endringer. Begynn på den skolen du har fått tilbudt skoleplass. Dersom det blir ledig plass på et høyere ønske, vil skolen ringe deg. Du kan lese mer på vilbli.no

Det er ikke mulig å endre inntaket til lavere ønsker. Du kan ta kontakt med aktuell skole etter 6. august for å sette deg på venteliste. Du kan lese mer på vilbli.no.

Du har ikke konkurrert deg inn på de skolene du har ønsket deg på utdanningsprogrammet, men har konkurrert deg inn på en annen skole som har det samme utdanningsprogrammet. Retten til videregående opplæring ligger til utdanningsprogram og ikke skole. Du kan lese mer opplæringslova § 3-1, lokal inntaksforskrift  og rundskriv til lokal inntaksforskrift.

Vi har ikke oversikt over karaktersnitt på utdanningsprogram/programområder eller på skoler. Du kan lese mer på vilbli.no.

Det er ikke mulig å endre søknaden din. Du kan lese mer på vilbli.no.

Informasjon om nærskoleprinsippet finner du på vilbli.no

Det kan for eksempel bety at du ikke har bestått i tre eller flere fag, eller mangler inntaksgrunnlag og kan derfor ikke bli tatt inn på neste nivå.  Les mer på vilbli.no Informasjon til søkere som har 3 eller flere 1/IV

Andreinntaket er ca. 29. juli,  og svarfrist andreinntak er 5. august.

Dersom du står på venteliste etter førsteinntak, kan du i andreinntaket oppleve å bli flyttet nedover på ventelista (dvs. «feil vei»). Det kan skje hvis det oppstår feil ved inntaket eller at søkere får medhold på klage på karakterer og lignende som seksjon inntak og eksamen må korrigere for mellom inntakene.

Du har fått tilbud om en skoleplass på et høyere ønske, siden du har sagt ja til å stå på venteliste. Når du står på venteliste og får tilbud på et høyere skoleønske, mister du tilbudet du fikk ved førsteinntaket. Vi kan ikke endre tilbake til det første tilbudet ditt. Du kan ta kontakt med aktuell skole etter 6. august for å sette deg på venteliste. Du kan lese mer om det på vilbli.no

Da må du ta kontakt med den aktuelle skolen like før skolestart for å øre om skolen har mulighet til å sette deg på venteliste. 

Du må ta kontakt med skolen og spørre hva du kan gjøre. Dersom du ikke melder fra til skolen, så mister du plassen du har fått tildelt.

Les om klagerett på vilbli.no. Gjør oppmerksom på at du ikke kan klage på tildelt skole.

Ta direkte kontakt med Lånekassen. Det er de som svarer på disse spørsmålene. Sjekk nettsidene til Lånekassen

 

Telefontid i sommer: 

  • Uke 27 (1. - 5. juli): Fredag kl. 10 - 14.
  • Uke 28 (8. - 12. juli): Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10 - 14. 
  • Uke 29 (15. - 19. juli): Mandag og onsdag kl. 10 - 14.
  • Uke 30 (22. - 26. juli): Mandag og tirsdag kl. 10 - 14.
  • Uke 31 (29. juli - 2. august): Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10 - 14.
  • Uke 32 (5. - 9. august): Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10 - 14.
  • Uke 33 (12. - 16. august): Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10 - 14. 

Les også: 

Ofte stilte spørsmål om inntak 

Sist oppdatert 06.07.2023