User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skoleskyss

Midlertidig organisering

For inneværende skoleår vil ansvaret for skolekyssen være delt. I tidligere Sør-Trøndelag er AtB fullt ansvarlig for utføringen og organiseringen av skoleskyssen. I nord vil det for inneværende skoleår være tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune som er ansvarlig. AtB vil ha fullt ansvar f.o.m. skoleåret 2018/19.

Skjema

Noen få elevgrupper kan søke om skoleskyss på manuelle skjema.

Mål avstand

Mål avstand mellom hjem og skole og se om du kan ha rett på skoleskyss.

Digital søknadsportal

Alle elever i videregående, samt grunnskoleelever i Ørland og Bjugn, skal benytte denne søknadsportalen for søknad om skoleskyss.

Kontakt

Her kan du finne kontaktinformasjon vedrørende skoleskyss.