User name:

UserExtensions.GetUsername()=

UTSTILLERLISTE AQUA TRØNDELAG F-539

Trøndelag fylkeskommune er tilrettelegger og koordinator for bedrifter og aktører innenfor marin sektor i Trøndelag som ønsker å delta på messene Aqua Nor og Nor-Fishing. Dette har vi gjort hvert år siden 2003 med stor suksess. Interessen for å stå sammen i et partnerskap i en region har økt for hvert år gjennom disse 17 årene og situasjonen er nå at vi har venteliste for å delta. Fylkeskommunen arrangerer i partnerskap med Oi! Trøndersk Mat & Drikke as også Trøndelagskvelden, -i år på Scandic Nidelven hotell onsdag 21.08.

Vi er i år glad for å ha følgende aktører med under paraplyen «Aqua Trøndelag» i hall F, stand F-539:

Stand F-540 Overhalla Betongbygg as

Stand F-541 AQS as

Stand F-542 Aqua Kompetanse as

Stand F-543 Teknor System as

Stand F-544 Åkerblå as

Stand F-545 Trøndelag Fylkeskommune

  • Oi! Trøndersk Mat og Drikke as
  • Guri Kunna vgs 
  • Blått Kompetansesenter as
  • Opplæringskontoret for fiskerifag i Nord-Trøndelag 
  • Opplæringskontoret i Sør-Fosen
  • Ytre Namdal vgs, Fagskolen, Sikkerhetssenteret, Val vgs (står under stand F-554)

Stand F-546 Trondheim kommune

Stand F-547 Hitra kommune

Stand F-548 Frøya kommune

Stand F-549 Fosen Regionråd

Stand F-550 NCE Aquatech Cluster

Stand F-551 Piscada as

Stand F-551 Panoptes as

Stand F-551 HavbruksConsult as

Stand F-554 Namdal Aqua

Ta kontakt hvis du lurer på noe, eller trenger inngangsbilletter; Jørn Ekrem, jorek@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 16.05.2019