User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Regionsamlinger

Regionsamlingene har oppstart i september.

Gjennomføringen av regionsamlingene i Kompetanseløftet er delt inn i 7 regioner.

1. regionsamling har oppstart i september og gjennomføres i hver region. Tema i regionsamling 1 er: "Kultur og lagbygging - organisasjonsutvikling og tjenestedesign". Mer informasjon om innhold kommer.

REGIONINNDELINGEN I KOMPETANSELØFTET:

Oversikt over regioninndelingen i Kompetanseløftet

Sist oppdatert 07.06.2019