User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Utredning om innhold i Kompetanseløftet

Hva kreves av oss for å lykkes med digital transformasjon?

I forbindelse med Kompetanseløft Trøndelag ble det våren 2019 gjennomført en større utredning, som ser på hva som kreves av en organisasjon som skal lykkes med digital transformasjon. Kommunene har i tillegg meldt inn forskjellige behov for kompetansehevingstiltak og verktøy. Her finner du aktuelle dokumenter og video om utredningen.

Fordi nettopp kompetanse spiller en nøkkelrolle i hvilken grad vi klarer å ta i bruk ny teknologi og samtidig endre måten vi jobber og organiserer oss på, har kommunene i Trøndelag valgt å satse på et Kompetanseløft innen digital transformasjon. I utredningsdokumentet gis det et innblikk i internasjonal og nasjonal forskning, eksempler på «god praksis», statistikk og rapporter samt regionale undersøkelser innen temaet digital transformasjon. For å sette inn riktige tiltak må vi forstå hvilke behov som bør dekkes. Kapittelet «Bakgrunn» er grunnlaget for å kunne finne gode målsettinger og tiltak som anbefales når det gjelder gjennomføringen av Kompetanseløft i Trøndelag.

Sist oppdatert 07.06.2019