Kompetanseløft Trøndelag - Digital Transformasjon

Om Kompetanseløftet

Kompetanse spiller en nøkkelrolle i hvilken grad vi klarer å ta i bruk ny teknologi og samtidig endre måten vi jobber og organiserer oss på. Kompetanseløft Trøndelag - Digital transformasjon er en felles satsing i de 48 Trøndelagskommunene på økt lederkompetanse, og skal legge til rette for nye muligheter innen tjenesteutvikling i kommunene.

Regionsamlinger

Regionsamlingene i Kompetanseløftet skal være inspirerende og lærende samlinger med forberedelse og etterarbeid.

Utredning om innhold i Kompetanseløftet

Hva skal til for å lykkes med digital transformasjon i en kommune? Her finner du utredningen om innholdet i Kompetanseløftet.