Program 5.–7. okt 2023

 

Konferansier Jonas Skybakmoen

09.30 - Registrering og småmat

10.00 - Offisiell åpning med kulturinnslag

 • 10.20 - Hva skaper en attraktiv kommune, og hvilken rolle spiller kulturliv for trivsel, bolyst og folkehelse? Bente Irene Løkken, forsker ved NTNU. Les mer her.
 • 10.50 - Hvordan står det til med trøndersk kulturliv? Offentliggjøring av kultur- og idrettsindeksen. Kristine Persdatter Miland, Telemarkforskning og Jon Olav Sliper, Trøndelag fylkeskommune om samfunnsutviklingen mer generelt.

 

11.25 - Beinstrekk
 

 • 11.50 - Hva er suksessfaktorene for et aktivt og inkluderende kultur- og idrettsliv i Danmark? Esben Danielsen, direktør i Kulturens analyseinstitut. (30 min innlegg og 10 min kommentar fra møteleder)

 

 • 12.30 - Sosial bærekraft i praksis - tre gode eksempler.
  • Hanne H. Olden, SommerSkaun: Betydningen av ferietilbud for alle            
  • Ingrid Rognes Solbu, Rosendal teater: Billetter etter betalingsevne
  • Ingrid Aune Falch, Åsen Blackbox & Kino: Bygdekino i fjøset

13.00 - Lunsj

14.00 - Innledning 

14.05 - Fysisk aktivitet og deltakelse. Kunnskapsgrunnlaget i Trøndelag. Frida Hansson, rådgiver Trøndelag fylkeskommune.

14.15 - Hva er de nye aktivitetstrendene og hvordan påvirker dette anleggsutformingen. Med Helgasetr som eksempel. Tor-Arne Hetland, direktør for Idrett og Trening, Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit).

14.35 - Innovative idretts- og kulturarenaer. Redusere innaktivitet og tilrettelegge for sosiale treffpunkt i anleggene. Esben Danielsen, direktør i Kulturens Analyseinstitut, med erfaring fra København kommune og Lokale og anlægsfonden (LOA).

15.05 - Pause med småmat utenfor

15.15 - Bærekraft i framtidas idretts- og aktivitetsanlegg. Olav Torp, leder av senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT).

15.35 - Refleksjon og spørsmål fra salen. Sammen med de fire innlederne og Kjersti Nordberg, Levanger kommune og Kjell Bjarne Helland, Trøndelag idrettskrets. Truls Roaas, seksjon for idrettsvitenskap, kroppsøving og friluftsliv ved Nord Universitet leder debatten.

15.55 - Avslutning og oppsummering.

Sesjonen ledes av Gisle Løseth og Hans Jørgen Renå. Møterom Nardo+Lilleby

14.00 - Innledning ved Inge Sørgård, seksjonsleder Kunst og kultur, og Anniken Bjørnes, prosjektleder Kulturplan for barn og unge, Trøndelag fylkeskommune.  

14.10 - Å bygge bro mellom spill og lesing. Martin Kroglund Persson, bibliotekar, Trondheim folkebibliotek. 

14.30 Musikk og mestring – nye veier å gå. Kaja Lid, kulturskolelærer, Åfjord kommune. 

14.50 - Pause med småmat utenfor

15.00 Ungdom som ressurs i Midt-Norge. Eksempler fra prosjektkommunene. Tom Andreas Kristensen, teamleder Nettverk og Møteplasser i  UKM Norge.

15.25 Unge stemmer – hva kommer fram i samskapingen av kulturplan for barn og unge?  Anniken Bjørnes, Trøndelag fylkeskommune.  

15.50 - Avslutning.

Sesjonen ledes av Inge Sørgård og Anniken Bjørnes. Møterom Møllenberg

14.00 Velkommen, presentasjonsrunde og kort innledning 

14.10 Hvorfor utvikle en lokal frivillighetspolitikk? Bjørn Lindstad, politisk seniorrådgiver Frivillighet Norge 

14.50 Pause med småmat utenfor

15.00 Slik samarbeider vi i Sømna; Årets Frivillighetskommune i 2022. Cathrine Theting, kommunalsjef oppvekst og kultur, Marianne V. Grøttheim, leder for plan, miljø og utvikling. 

15.20 Om samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor sett fra KS sin side. Christian Hellevang, seniorrådgiver i KS og ansvarlig for frivillighetsfeltet.

15.40 Oppsummerende samtale med Frivillighet Norge, Sømna og KS, samt spørsmål fra salen.

Sesjonen ledes av Line Nordkvelle i samarbeid med Frivillighet Norge. Møterom Øya + Sverresborg

14.00 - Velkommen. Hvorfor denne sesjonen? Jo, sesjonen skal gi eksempler på prosjekter som har ført til at kulturaktivitet har blitt en drivkraft i samfunnsutviklinga og hvordan prosessen har vært i arbeidet. Tydeliggjøre oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene og hvordan aktørene kan løfte hverandre 

14.05 - Fylkeskommunens erfaringer med søknadsarbeid og våre virkemidler 

14.15 - Presentasjon av to gode eksempler; Bjørnørfolket og Årsøya fritidspark.  

14.30 - Sofaprat med Knut Johan Monkan - styremedlem Bjørnørfolket, Jan Ove Berdahl - sektorsjef kultur, idrett- og frivillighet Åfjord kommune, Ole Morten Balstad - ordfører Selbu kommune og Roar Uglem - Selbu Vekst.   

15.30 - Publikumsdeltagelse med spørsmål fra salen 

15.45 - Oppsummering/avslutning

Sesjonen ledes av Jorunn Lilleslett og Richard S. Kvarving. Møterom Gamle Bybro (Pausemat står utenfor kl 14-16:30)

 

 • 16.00 - Utstillinger i vrimlearealet

 • 16.30 - Ettermiddagsøkt (Velg ei av øktene. Avsluttes ca. kl. 18) 
  • Årsmøte i Folkehelsealliansen (møterom Møllenberg)
  • Befaring til Bryggerekka og middelalderbyen (oppmøte utenfor)
  • Tur til «Byløft Lademoen» med park og bibliotek (oppmøte utenfor)
  • Omvisning og erfaringer med kultursenteret ISAK (oppmøte utenfor)

 19.30 - Konferansemiddag med kulturinnslag (Trondhjemsal 1)

Konferansier Hanne Vilja Sagmo.

06.15 - Avgang til Early Bird på Torvet (tilbake ca 7:30)

 

 • 08.30 - Registrering for nye deltakere
 • 09.00 - Velkommen til folkehelsedagen.
 • 09.10 - Folkehelseutviklingen – hva driver endringene HUNT-tallene viser? 
  Steinar Krokstad HUNT/samfunnsmedisiner.
 • 09.35 - Hvordan sikre sosial utjevning og rettferdig fordeling.
  Dina von Heimburg, Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft.

10:00 - Beinstrekk med småmat

 • 10.15 - Velferdsstaten på rødlista? Frivillighetens rolle i framtida. Innledninger og samtaler med assisterende statsforvalter Øystein Johannessen, Torbjørn Aas - NAV, Christian Hellevang - KS, Kjell Erik Ronæss - Røde Kors, Brita Brekke - Frivillighet Norge, Ingvild Radwan - Levanger kommune. Samtalen ledes av Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør i Midtre Gauldal.
 • 11.00 - Det finnes ikke en app for leselyst! Om å bidra til mer robuste barn og unge. Michael Stilson, forfatter, tidligere fotballspiller og utdannet lærer.

11.30 - Beinstrekk

 • 11.45 - ABC for god psykisk helse.
  Hanne Vilja Sagmo, Trøndelag fylkeskommune.
 • 12.00 - Hei, nabo! ABC i praksis.
  Gunn Ingeborg Stø, leder Sit Labs.
 • 12.15 - «I eventyret» - skuespiller Hildegunn Eggen leser fra Olav Duun.
 • 12.35 - Utdeling av folkehelseprisen.

13.00 - Lunsj og utstillinger

Parallellsesjonen om medvirkning og mangfold tar deg med på en medvirkningsprosess i et samspill mellom teori og praksis. Sesjonen vil vise til forskning og erfaring og gi konkrete eksempler på egnede involveringsverktøy. Gode involverings- og medvirkningsprosesser er en av nøklene for å lykkes.

Under sesjonen får du prøve ut ulike arbeidsverktøy som kan være aktuelle i ditt eget medvirkningsarbeid. Hvorfor er det slik at enkelte prosesser og tiltak blir satt i verk mens andre ikke blir realisert? Spørsmålet har ikke et enkelt svar. Denne sesjonen kan bidra til nyttige refleksjoner om valg av verktøy og prosesser som bidrar til å oppnå ønsket resultat.

Ragnhild Godal, har faglig ledelse av sesjonen. Ragnhild har blant annet samfunnsfaglig innovasjonsmaster og har spesialisert seg innen prosess- og utviklingsledelse. Hun er opptatt av en samskapende inngang i samfunnsutviklingen.

Godal er nå daglig leder for Regionalt pilegrimssenter på Smøla, Kystpilegrimsleias strekning i Møre og Romsdal og Trøndelag. Tidligere har hun blant annet vært seniorrådgiver i Distriktssenteret og leder for næring og kultur i Halsa kommune (nå Heim kommune).

Sammen med Ungdommens fylkesutvalg (UFU), Ellen Jermstad Haugan og John Tore Vik legger vi opp til en inspirerende og medvirkende sesjon.

Møterom Møllenberg

Det står småmat utenfor fra kl 14 til 16:30

Sesjonen vil i stor grad handle om erfaringene med Trøndelag-i-tall (TiT), og kultur- og idrettsindeksen til Telemarksforskning. Hvordan kan kommuner og andre bruke data som finnes her?

14.00 - Bakgrunn og mål for programposten, Pål F. Moa og Per J. Overvik.

14.05 - Dynamisk vs. statisk innhold som kunnskapsgrunnlag - avveininger

 • Om Trøndelag-i-tall (TiT) generelt – oppbygging og bruk, Per J. Overvik.
 • Om folkehelsedelen (oversiktsdokumentet) i TiT spesielt – oppbygging og bruk, Pål F. Moa.

14.25 - Eksempler på kommunale løsninger – Nærøysund og Heim, ved folkehelsekoordinator Anne-Lene F. Gregersen og spesialkonsulent Tiffany M. Opsahl.

14.45 - Pause med småmat utenfor

15.00 - Kulturindeks og idrettsindeks – anvendelse av nettløsningen, ved forsker Kristine P. Miland fra Telemarksforskning.

15.20 - Nye elementer med relevans for tematikken, Pål F. Moa og Per J. Overvik.

 • Om bruk av API-løsninger (eksempel fra FHI’s statistikkbank/-er)
 • Ungdata inn i TiT

15.45 – Oppsummering og avslutning

Sesjonen ledes av seniorrådgiverne Pål F. Moa og Per J. Overvik fra Trøndelag fylkeskommune. Møterom Sverresborg

Har det noe å si hvordan de fysiske omgivelsene våre ser ut så lenge vi kan kjøre og parkere?

Kulturmiljø er områder der flere kulturminner inngår i en større sammenheng. Dette kan være alt fra byer, bydeler og bygder til industriområder eller fiskevær.

Kulturmiljø gir oss innsikt i kulturarven vår og sier noe om hvordan mennesker har levd før oss.

Hva skal vi med historiske kulturmiljøer? Har vi noe å lære av dem nå? Hva? For hvem?

Under Drivkraft skal Danby Choi, Maja Kristine Jåma og Isak Veierud Busch diskutere dette i en panelsamtale ledet av Johan Fredrik Urnes.

Danby Choi er sjefredaktør i Subjekt og tidligere kunstanmelder i Aftenposten. I 2022 ble han nominert til Årets meningsbærer.

Maja Kristine Jåma er rådsmedlem for Sametinget i Norge for perioden 2021–2025. Hun er bosatt i Snåsa, representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) og er valgt inn for Sørsamisk valgkrets.

Isak Veierud Busch har vært ordfører i Røros kommune siden 2019. Han har vært lærer på alle nivåer i skoleverket, blant annet ved Den Norske skolen i Brussel. Han var assisterende rektor ved Hov skole i Holtålen da han ble ordfører.

Møterom Gamle Bybro

Det står småmat utenfor kl.14-16:30

14.00Innledning ved Per Arne Stavnås, seniorrådgiver kommunal og Sigrid Tørriseng Angen seksjonsleder regional , Trøndelag fylkeskommune.

14.20 - Hva er et godt lokalsamfunn, og hva er helsefremmende. Eksempler fra forskningen. Brit Logstein, RURALIS

14.50 - Pause 

15.00 - Folkebibliotek som møteplass og samfunnsutvikler. Brit Randi S. Pedersen, virksomhetsleder Innbyggertorg og frivillighet, Namsos kommune. 

15.20 - Fillan – utvikling av framtidens kystlandsby. Marit Aune, kommuneplanlegger Hitra kommune

15.40Samtale på tvers og avslutning.

Sesjonen ledes av Per Arne Stavnås og Sigrid Tørriseng Angen. Møterom Nardo+Lilleby

 

14.00 – Velkommen ved Hanne Vilja Sagmo, prosjektleder for pilot for folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse, Trøndelag fylkeskommune og Lisbeth Lein, seniorrådgiver i Røde Kors i Trøndelag.  

14.10 – Hva er ABC for god psykisk helse i Trøndelag? Hvilken kunnskap bygger satsingen på og hvordan skal vi lage en pilot for folkehelsekampanje i Trøndelag?

14.20 – Vi ser på hvordan andre har lyktes med å ta i bruk ABC-rammeverket i egen praksis. Vi samtaler i grupper om mulighetene vi ser for å ta ABC-tenkemåten inn i frivilligheten, kommunen eller arbeidslivet.

14.50 - Pause med småmat utenfor

15.00 – Hvordan kan vi ta i bruk ABC-rammeverket og fremme psykisk i egen organisasjon? Hvilke kjerneaktiviteter kan være er godt ståsted for å ta i bruk ABC i egen organisasjon? Idèmyldring, deling og diskusjon.

15.45 -  Råd for en god implementeringsprosess og de første steg på veien.

15.55 - Avslutning

Sesjonen ledes av Hanne Vilja Sagmo og Lisbeth Lein. Møterom Øya

 

 

16.00 - Utstillinger i vrimlearealet

 • 16.30 - Ettermiddagsøkt (Velg ei av øktene. Avsluttes ca. kl. 18).
  • VM på ski - mobilisering av kulturlivet (møterom Møllenberg)
  • Byvandring med pub-besøk (oppmøte utenfor)
  • Pilegrimsvandring (oppmøte utenfor)

Muligheter for middag i Broen Bar - for egen regning.

Konferansier Jonas Skybakmoen

 

 • 09.30 - Registrering for nye deltakere - og småmat for alle
 • 10.00 - Velkommen til frivillighetens dag
 • 10.15 - Frivillighetsbarometeret - hva viser pilen? Vanja Konradsen, prosjektleder for «Økt deltakelse» i Frivillighet Norge.
 • 10.45 - Om frivillighet og frivilligledelse. Stephen Sirris, prodekan for utdanning ved Handelshøyskolen NMBU.

11.15 - Beinstrekk med småmat

 

 •  11.30 - Sosial bærekraft i praksis - to gode eksempler.
  • Ivar Grong Nesset, Hopsjø Kyst og Kultursenter
  • «Sammen for inkludering». Sosan A. Mollestad, Norges Bygdekvinnelag.

 

 • 12.00 - «Dugnad for økt deltakelse». Paneldebatt ledet av Vanja Konradsen i Frivillighet Norge. Paneldeltakere: Are Bergquist, styreleder Trøndelag fotballkrets og Bente Estil, leder av hovedutvalg kultur, Trøndelag fylkeskommune. Sammen med Atle i Dagsturhytta, Ivar i Hopsjø Kyst og Kultursenter og Sosan i Bygdekvinnelaget.
 • 12.40 - Frivillighetsplan i Trøndelag - hvordan treffer vi med tiltakene? Innledning og dialog ved Line Nordkvelle, rådgiver ungdom og frivillighet og Anniken Bjørnes, kulturplan barn og unge, begge Trøndelag fylkeskommune.

13.00 - Lunsj og utstillinger

 

 • 14.00 - Et muntert blikk på trøndersk skihistorie fra 1800-tallet fram til i dag. Thor Gotaas, folkeminnegransker.
 • 14.30 - Hvordan kan Dagsturhytta Trøndelag bli en åpen og inkluderende møteplass? Atle Skrede, seniorrådgiver Vestland fylkeskommune.

14.45 - Beinstrekk og småmat

 

 • 15.00 - Idrettslagets rolle i samfunnsutviklingen. Får vi inkludert alle? Merete Rønning Larssen-Aas, daglig leder i Malvik Idrettslag.
 • 15.15 - ELDEN på Røros - ringvirkninger, bærekraft og frivillighet. Siri Gellein, daglig leder.
 • 15.45 Avslutning

 16.00 - Slutt

Sist oppdatert 26.02.2024