Kontakt oss

Leder av programkomitéen

Oddveig Bredesen 415 42 249

Direktør for kultur og folkehelse

Anne Marit Mevassvik  975 26 273

Programkomitéen vil inngå avtale med hver enkelt som på en eller annen måte bidrar under konferansen. Det er litt ulike praksis om du er ansatt eller har eget firma.

Her kommer litt informasjon om de ulike alternativene:

I) Foredragsholder representerer sitt firma/organisasjon

Foredragsholderen skriver en ordinær reiseregning til sin arbeidsgiver, som igjen sender en samlet faktura til Trøndelag fylkeskommune.

II) Foredragsholder har eget firma

Foredragsholder sender en faktura til Trøndelag fylkeskommune. Her vil evt. avtalt honorar og alle direkteutgifter kunne tas med (men ikke diett).

III) Foredragsholder er ikke tilknyttet et firma, og har ikke eget organisasjonsnummer

Foredragsholder fyller ut et eget skjema kalt «Utbetaling til eksterne», og legger med alle kvitteringer for sine direkteutgifter. Skjema fås ved å kontakte Greta Onsøien.

Ved spørsmål om honorar/utlegg ta kontakt med

Greta Onsøien 482 23 990

For andre spørsmål ta kontakt med leder av programkomitéen
Oddveig Bredesen 415 42 249

Fakturaadresse:

E-faktura (foretrukket)
Organisasjonsnummer 817 920 632
Må merkes med fordelingsnummer 6110 Oddveig Bredesen

Postadresse for papirfaktura
Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer
Må merkes med fordelingsnummer 6110 Oddveig Bredesen

  • Husk å meld deg på konferansen, og kryss av for foredragsholder. Trykk her
  • Send oss gjerne litt informasjon om deg og din bakgrunn (maks 100 ord), og et bilde av deg selv (format: farger, liggende, jpg/png). Dette vil bli brukt i programmet til konferansen og under markedsføring av Drivkraft på sosiale medier. Det er også til hjelp for programlederne som skal introdusere deg.
  • Sjekk om tidspunkt, tittel og rolle i programmet er korrekt. 
  • Presentasjonen leveres til din kontaktperson senest 24 timer før innlegget skal holdes. Det er ikke mulig å benytte egen PC.
  • Vær godt forberedt, engasjer deltakerne og begrens antall plansjer/mengden informasjon i presentasjonen (PowerPoint og lignende).
  • Sett av tid til spørsmål, men hold deg innenfor tiden du har fått tildelt.
  • Du bestiller reise og eventuelt overnatting selv, hvis ikke noe annet er avtalt.
Sist oppdatert 21.08.2023