Deltakere på scenen i 2023

Bente er epidemiolog, og er engasjert som forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Hun forsker på kultur, aktivitet og helse i et folkehelseperspektiv, og har publisert flere artikler og et bokkapittel om emnet. Flere publikasjoner er underveis.

Våren 2023 disputerte hun for ph.d.-graden i medisin med avhandlingen “Kulturdeltakelse i et folkehelseperspektiv, Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)” ved fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Bente er medlem i de nordiske nettverkene Arts and Health Research Network og musikk og helse. Hun har en master i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Tromsø med spesialisering epidemiologi og biostatistikk.

Bjørn Lindstad har tidligere jobbet som seksjonsleder og som oppvekstkoordinator i Asker kommune og i flere nasjonale interesseorganisasjoner.

Han har vært politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge siden 2012. Her har han blant annet ansvaret for å bistå kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å utvikle en frivillighetspolitikk og Frivillighet Norges samarbeid med KS.

Lindstad er også forfatter og skribent og har publisert ungdomsromaner, faglitteratur i likepersonarbeid med ungdom, og flere faglige veiledere om arbeid med sårbare unge.Hellevang er seniorrådgiver i kommunesektorens organisasjon KS. Hellevang har jobbet i KS i mer enn 16 år. I KS jobber Hellevang med frivillighet, fritid, barn og unge, universell utforming,  boligsosialt arbeid, ungdomsmedvirkning, ungdomsråd og lokaldemokrati.

Hellevang er utdannet Master i offentlig administrasjon (MPA) fra Handelshøyskolen i København (CBS) og kommunalkandidat fra Norges kommunal- og sosialhøgskole (NKSH).

Hellevang har lang erfaring på området frivillighet, han har blant annet vært generalsekretær i Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner (LNU), nestleder i Norsk Studentunion (NSU), styreleder i Leieboerforeningen,  styreleder i Norges Leieboerforbund og styreleder i Youth for Understanding (YFU).

Danielsen er direktør i Kulturens Analyseinstitut. Instituttet jobber for å skape mer innsikt i kulturbransjen i Danmark, både på scenen, bak scenen og foran scenen. Gjennom analyser og formidling ønsker de å finne ut hvilken betydning kulturen har for innbyggerne og samfunnet som helhet.

Danielsen har også erfaring som kultursjef i København kommune, Lokale og anlægsfonden (LOA) og som festivalsjef for Roskilde. Torsdag 5. oktober kommer han til Drivkraft for å snakke om hva som er suksessfaktorene for et aktivt og inkluderende kultur- og idrettsliv i Danmark.

Gjennom sitt arbeide i Lokale- og anleggsfonden har han også jobbet mye med arena- og aktivitetsutvikling på tvers av den tradisjonelle kulturen og idrett/fysisk aktivitet. Til sammen utgjør dette det utvidete kulturbegrepet og hans erfaringer og perspektiver vil gi godt grunnlag for interessante diskusjoner om hvordan vi kan utforme framtidas aktivitetstilbud og arenautforming som inkluderer alle på tvers av interesser.

Utdanna fysioterapeut, med forebygging og folkehelse som viktigste interessefelt. Har jobba som fysioterapeut og fysak-koordinator i Skaun kommune siden 2016, og har siden 2018 vært med på å utvikle ferieaktivitetstilbudet SommerSkaun. Hanne er eventyrlysten og elsker å fylle livet med små og store opplevelser. Hun er opptatt av at barn og unge trenger å kjenne på mestring og tilhørighet, og beveger seg gjerne ut fra egen komfortsone for å bidra til at andre får tøye grensene sine. 

Ingrid Aune Falch bor i Åsenfjord og driver Åsen Blackbox & Kino  en frivillig organisasjon som fokuserer på filmformidling og aktiviteter for ungdom. Til vanlig jobber hun som direktør ved Turneteateret i Trøndelag og er gift med filmprodusent Christian Aune Falch. Sammen har de produsert flere prisvinnende filmer.

Ingrid Rognes Solbu er administrativ leder på Rosendal Teater og bruker excel, økonomi og HR til å jobbe for et mer bærekraftig og inkluderende kunstfelt.

Jon Olav Sliper er en fylkeskommunal byråkrat som jobber med statistikk og analyse. Jon Olav skal snakke om ting som teller, fordi de kan telles, og fortelle om noen utviklingstrekk i det trønderske samfunnet.

Journalist, kulturkommentator og musiker Jonas Skybakmoen er én av årets konferansierer.

Skybakmoen jobber i dag som kommentator i Adresseavisen. Han har utgitt sju plater med bandet Johndoe eller i eget navn, samt turnert i hele Norge som utøvende musiker. Nylig lanserte han også countryprosjektet Birkeland.

Skybakmoen er mye brukt som konferansier under kulturkonferanser nasjonalt og har derfor bred kompetanse innen kulturfeltet.

I tillegg til å være konferansier vil Skybakmoen holde en liten konsert under middagen. 

Kaja Lid har i 15 år jobbet med tilrettelagt musikkopplæring, først i Dissimilis der hun var fagansvarlig, og nå i to kulturskoler på Fosen i Trøndelag. Hun brenner for at alle skal oppleve mestring og utvikling på sine premisser, og at kulturskolen skal være for alle.

Kristine Miland er forsker ved Telemarksforsking. Hun forsker på kommunal kultursektor gjennom Norsk kultur- og idrettsindeks, kartlegging av kulturadministrasjonen og kulturlokaler i kommunene, i tillegg til prosjekter om f.eks. DKS og kulturskole. Miland er utdannet statsviter med mastergrad fra UiA og bachelorgrad fra UiO.

Martin Kroglund Persson er barne- og ungdomsbibliotekar ved Trondheim folkebibliotek. Han jobber både med litteraturformidling og gaming i biblioteket.

Martin vil snakke om betydningen av å anerkjenne gaming som kulturuttrykk og aktivitet. Et hovedspørsmål er: Hvordan jobber en grunnleggende litteraturinstitusjon som biblioteket med gaming og hvordan kan det være positivt for lesingen?

Fjeldvær har de siste årene vist seg som en dyktig liveartist som stadig flere har fått øynene opp for. Med sin selvsikre persona, unike evne til å fange lytteren og en stemmeprakt få kan matche, er hun til fascinasjon og begeistring for et stadig voksende publikum.

Siden 2021 har 24-åringen rukket å utgi debutplate, fullført en bachelor fra jazzlinja ved NTNU, og utga i høst EP-en “BestLove” på plateselskapet Fjordgata Records. Fjeldvær fikk tildelt det såkalte NOPA-stipendet under årets by:Larm i september. Stipendet deles ut til unge låtskrivere som antas å prege norsk musikkliv fremover.

I sin alternative popmusikk manøvrerer Fjeldvær seg gjennom såre følelser og nære tekster med et selvsikkert og intrikat uttrykk. 

Til vanlig opptrer Fjeldvær med fullt band på scenen, med Amund Storløkken Åse på vibrafon, Johannes Konstad Brevik på gitar, Alexander Riris på bass, og Øyvind Leite på trommer.

Under Drivkraft stiller Fjeldvær solo, og vi får høre et utvalg av deres unike musikk. 

Cathrine Theting

Cathrine har vært kommunalsjef for oppvekst og kultur i Sømna kommune i tre år. Hun har tidligere vært oppvekstsjef i Brønnøy kommune og har også jobbet ved Brønnøysundregistrene med forenkling og brukerdialog. Cathrine har bakgrunn fra skoleverket, hun har tidligere vært lærer og skoleleder.  I Sømna har Cathrine et overordnet ansvar for kultur og frivillighet, men understreker at i Sømna er dette et tverrfaglig arbeid der alle sektorer bidrar til samskaping. 

Marianne Vedal Grøttheim

Marianne er leder for plan, miljø og utvikling i Sømna kommune og hun har vært med på å utvikle Frivillighetsstrategien til kommunen. Marianne har utdanning innen kommunal planlegging, men har også sykepleierutdanning. Involvering og medvirkning ligger til grunn for all planlegging og her har Marianne en sentral rolle i Sømna kommune. Som ansvarlig for folkehelseområdet og som koordinator for ungdomsrådet får hun god innsikt i kommunens utfordringer og styrker, noe som er sentralt i alt plan- og utviklingsarbeid. 

Foto: Mona Hauglid

Tom Andreas Kristensen har lang erfaring som kultur og ungdomsarbeider i flere kommuner og fylkeskommuner. Han har vært med å utvikle metodikk for ungdomsmedvirkning på klubb, og holdt mye kurs innenfor tema, både for voksne og ungdom. Han har også vært en av prosjektlederne i prosjektet Koordinert Kulturarbeid, og holdt mye kurs og veiledning rundt de voksnes rolle og muligheter i kulturarbeid for barn og unge. Tom Andreas jobber til daglig som teamleder for UKM Norge, med ansvaret for nettverk og møteplasser i UKM-nettverket.

Kristensen skal ha et innlegg under sesjonen Den kulturelle grunnmuren.

Brit Logstein er forsker ved RURALIS (Institutt for rural- og regionalforskning). Hun har master of phil i helsefremmende arbeid fra Universitet i Bergen, og en doktorgrad i sosiologi fra NTNU (Norges teknisk-vitenskapelige universitet). I sitt doktorgradsprosjekt fokuserte Logstein på hvordan `nære` og `fjerne` rammebetingelser henger sammen med bønders livskvalitet og trivsel. I tillegg til dette prosjektet, er hun opptatt av folkehelse, og hva som bidrar til å fremme helse og en sunn livsstil i en befolkning. 

Brit Randi Sæther Pedersen er virksomhetsleder for Innbyggertorg og frivillighet, og biblioteksjef i Namsos kommune. Tidligere har hun vært biblioteksjef i Namdalseid kommune, distriktsbibliotekar ved Nord-Trøndelag fylkesbibliotek og biblioteksjef i Vikna kommune.

Virksomheten Innbyggertorg og frivillighet ble etablert for å nå målet om vekst og utvikling i hele kommunen og for å kunne levere tjenester der folket bor.

Pedersen er opptatt av at virksomheten skal være døråpner inn til kommunale tjenester, kunnskap, kulturopplevelser, deltakelse og fellesskap, og slik utgjøre en forskjell for innbyggerne i Namsos kommune.

Dina von Heimburg jobber som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Der er hun nestleder av WellFare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft. Dina har fra tidligere lang fartstid som folkehelsekoordinator i kommune, og arbeider nå med flere forskningsprosjekter knyttet til relasjonell velferd, samskaping og sosialt rettferdig samfunnsutvikling.

Gunn Ingeborg Stø er leder for Sit Labs.

Sit Labs er en innovasjons-hub som skaper rom for meningsfulle studentliv gjennom å identifisere og utvikle prosjekt med fokus på studenter som sosiale entreprenører og sosial bærekraft. ​Sit Labs bidrar til at studentene - menneskene som står fremst i fremtiden har rom til å bruke sine unike ressurser for å utforske, utvikle og teste ut plattformer som kan ha en radikal effekt på studenters livskvalitet og et sosialt bærekraftig samfunn.

Sit Labs startet som et prosjekt under pandemien finansiert av Kunnskapsdepartementet, men prosjektene som studentene laget var så eksepsjonelle at det raskt ble til en egen avdeling i Sit (Studentskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim).

Foto: Norsk Revy/Marte Fløan Beisvåg.

Hanne Vilja Sagmo er prosjektleder for ABC for god psykisk helse, i Trøndelag fylkeskommune. 

Hun kommer fra kultursektoren, der hun i 15 år har jobbet for Norsk Revy/Norsk Revyfestival, som daglig leder og fagansvarlig. Hanne har de siste årene også drevet eget konsulentfirma, med spesialfelt å utvikle kulturarrangement, for blant annet Elden, Spelet om Heilag Olav, ERG-European Region of Gastronomy og Steinkjermartnan.

Sagmo har også bakgrunn fra skoleverket og regional utvikling, samt styreverv for blant annet Turneteatret i Trøndelag og festivalnettverket. Hun er leder for Grong teaterlag og er gjerne å finne på scenen. 

Under Drivkraft er Sagmo konferansier på fredag, og skal i tillegg holde et foredrag om ABC for god psykisk helse.

Foto: Marius Rua/Trøndelag teater
Hildegunn Eggen har en lang og imponerende bakgrunn innen teater og kultur, og har en unik evne til å formidle karakterer og historier.

I vår gjorde hun stor suksess med sin egen og Elisabeth Mathesons dramatisering av «Juvikfolket» av Olav Duun. Dette var Eggens avskjedsforestilling på Trøndelag teater, hvor hun spiller 28 roller alene på scenen – til stor begeistring fra både publikum og anmeldere. Eggen ble også nominert til Heddaprisen for sin prestasjon.

Under Drivkraft får vi et utdrag fra «Juvikfolket».
Foto: Eline Kjøl Berg

Michael Stilson er barne- og ungdomsbokforfatter. Han kommer til Scandic Nidelven for å snakke om motstand som drivkraft, enten det er motstand i møte med litteratur eller ei fotballtrening.

Hvordan kan det å lære seg å oppsøke, like og mestre motstand bidra til mer robuste barn? Gjennom historiefortelling vil han gi noen perspektiver på nettopp dette.

Her kan du også lese en kronikk som Stilson har skrevet om temaet: https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/VPepXV/det-finnes-ikke-en-app-som-faar-gutta-til-aa-lese

Under Drivkraft skal Ragnhild Godal lede parallellsesjonen; "Hvordan sikre god medvirkning og mangfold".

Godal har blant annet en samfunnsfaglig innovasjonsmaster og har spesialisert seg innen prosess- og utviklingsledelse. Hun er opptatt av en samskapende inngang i samfunnsutviklingen. Gode involverings- og medvirkningsprosesser er en av nøklene for å lykkes. Praktisk og konkret tilnærming til medvirkning og mangfold virker. Hun vil vise til forskning og erfaring og gi konkrete eksempler på egnede involveringsverktøy. 

Godal er nå daglig leder for Regionalt pilegrimssenter på Smøla, Kystpilegrimsleias strekning i Møre og Romsdal og Trøndelag. Tidligere har hun blant annet vært seniorrådgiver i Distriktssenteret og leder for næring og kultur i Halsa kommune (nå Heim).

Endre Forbord, leder for kultur og seremonier

Kim Melland-Orerød, produsent for seremonier og innhold

 

Øystein Johannessen har vært assisterende statsforvalter i Trøndelag i fire år. Han er tidligere rådmann i Sømna på Sør-Helgeland og fylkesutdanningssjef i Nordland. Gjennom 12 år jobbet Johannessen som under- og avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet innenfor IKT-politikk, skole og innovasjon. I mange år samarbeidet Johannessen med OECD innenfor prosjektet «New Millennium Learners» og andre prosjekter. I forrige årtusen var Johannessen blant pionerene som startet Den norske filmskolen i 1997, den første filmutdanning i Norge, på UH-nivå.

AT DET VA? består av Terese Moe Dahle og Anna Josefine Kvaløsæter. Dette er to snakkesalige damer opprinnelig fra Flatanger med utallige meninger om mangt og mye, alt sett på skrått med et humoristisk øye og massiv overdrivelse. De kan vel begge diagnostiseres med munndiaré og kronisk selvironi og man vet aldri hva de vil finne på av sceniske sprell. Damene har tidligere satt opp flere revyer i Namsos og omegn, kaldt Tango for 3, men startet i 2022 «AT DET VA? – en podcast som ikke er en podcast». Konseptet er et sammensurium av stand-up, talkshow, teatersport, revy, cabaret og improvisasjon fremført gjennom et liveshow fra Namsos kulturhus siste torsdag i måneden. I juni deltok de på NM i revy på Høylandet og gikk helt til finalen. Deres NM - innslag blir også å se i Olavshallen i november.

Atle Skrede er seniorrådgiver for anleggsutvikling i Vestland fylkeskommune og kom opp med idéen til dagsturhytte-konseptet i 2016. Han har også vært leid inn som prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, under etableringen av konseptet der. Atle er opptatt av fysisk aktivitet som virkemiddel for god livskvalitet og som viktig tiltak for folkehelse og god lokalsamfunnsutvikling. Under Drivkraft får vi høre mer om deres erfaringer med å etablere dagsturhytter, og hvordan vi kan få dette til å bli en suksess også i Trøndelag. 

Anniken Bjørnes og Line M. Nordkvelle

Anniken Bjørnes og Line M. Nordkvelle er begge ansatte i Trøndelag fylkeskommune. Anniken er engasjert som prosjektleder for arbeidet med «Kulturplan barn og unge», mens Line er ansatt som rådgiver med hovedfokus på frivillighets- og ungdomsmedvirkningsfeltet, samt at hun er med i arbeidsgruppa for «Kulturplan barn og unge».

Parallelt med innspillsarbeidet til «Kulturplan barn og unge» jobber arbeidsgruppa også med å få innspill til kommende Frivillighetsplan.

Foto: Hitra-Frøya Lokalavis.

Ivar Grong Nesset har jobbet 46 år i databransjen – hvor han fortsatt er aktiv. Etter 45 år i Oslo, flytta han og familien tilbake til Hitra og hans hjemsted – «Nesset», som ligger i Dolmsundet 2 sjømil vest for Hopsjøen.

Nesset er styreleder og daglig leder i Hopsjø Kyst og Kultursenter. Der har han vært siden 2016, og all tid og innsats i dette «prosjektet» er dugnadsbasert både for han og resten av styret på 10 personer.

Under Drivkraft deltar Nesset under programposten "Sosial bærekraft i praksis".

Merete Rønning Larssen-Aas er utdannet barnehagelærer, men etter 10 år i bransjen begynte hun å jobbe i Malvik Idrettslag hvor hun nå er daglig leder.

Malvik Idrettslag har 2500 medlemmer og er med det et av Trøndelags største breddeidrettslag.

Merete mener at: "Som klubb har vi et samfunnsansvar. Dette må vi ta på alvor. Vi er mer enn bare et idrettslag".

Siri Gellein er daglig leder i Stiftelsen Elden. Musikkteatret er Norges største spel med nærmere 12 000 publikummere og settes opp i månedsskiftet juli/august hvert år på Røros.

Siri har jobba som kommunikasjonsrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag, journalist i NRK og Adresseavisen og jobber tidvis som musiker i ulike band.

Under konferansen får vi høre hvordan Elden legger til rettefor at arrangementet blir noe hele byen kan være stolt av og ta del i.

I 1985 søkte Sosan Asgari Mollestad beskyttelse og trygghet i Norge etter en dramatisk flukt fra Iran.

Av utdannelse er hun barnevernspedagog, men har stort sett arbeidet med integrering og migrasjon knyttet til flyktninger, asylsøkere og innvandrere både nasjonalt og internasjonalt gjennom de siste 30 årene.

Mollestad har utgitt boken «Safran – persiske minner 10 år etter flukten», Cappelen 1996, og er i dag rådgiver for mangfold og inkludering ved Norges Bygdekvinnelag.

Under Drivkraft deltar Mollestad under programposten "Sosial bærekraft i praksis".

Stephen Sirris (PhD) arbeider som prodekan for utdanning ved Handelshøyskolen NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Han er professor II i organisasjons- og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole og professor II i diakonivitenskap ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

Stephens forskningsinteresser er profesjoner, frivillighet, mellomledere, velferd, ideell sektor, organisasjonsidentitet og mellomledere. Han utgav våren 2023 «Frivillighet og ledelse av frivillige» på Cappelen Damm Akademisk.

Thor Gotaas kommer til Drivkraft for å gi oss et muntert blikk på trøndersk skihistorie fra 1800-tallet og frem til i dag. Han er utdannet folkeminnegransker og har skrevet 46 bøker, mange om langrenn og annen skihistorie. Han holder også foredrag og er ofte gjest i ulike podcaster.  

 

Vanja Konradsen er prosjektleder i Frivillighet Norge med ansvar for økt deltakelse og nasjonale verktøy.

Nylig ble det lansert en ny digital veileder for økt deltakelse og samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen. Det er Frivillighet Norge som driver Frivillig.no og Ungfritid.no som gratis rekrutteringsverktøy og som årlig gjennomfører Frivillighetsbarometeret.

Sist oppdatert 26.02.2024