Om Drivkraft

Kultur- og folkehelsekonferansen Drivkraft ble arrangert for første gang i 2023.

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates («Leaving no one behind»). Gjennom blant annet HUNT-undersøkelsene vet vi mye om utfordringene i Trøndelag, men vi vet mindre om hvordan vi kan løse dem sammen.

For å lykkes med å skape god livskvalitet og et mangfoldig kulturliv må vi samarbeide på tvers av sektorer og institusjoner. Spørsmålet er hvordan kultur og folkehelse best kan samarbeide for å få til gode løsninger.

Målet for konferansen er derfor:

  • Skape en felles arena for kunnskapsutveksling og utvikling, og finne gode løsninger sammen.
  • Øke samarbeidet på tvers; regionalt, innad i kommunene, og ikke minst mellom kommunene.
  • Kultur og frivillighet blir en positiv drivkraft i folkehelsearbeidet, - og videre til en ønsket samfunnsutvikling.

Drivkraft ble arrangert for første gang i 2023, etter en sammenslåing av fire enkelstående konferanser innen folkehelse, frivillighet, kunst og kultur samt idrett og friluftsliv. 

Konferansen ble arrangert etter dialog og innspill fra flere regionale aktører som: Folkehelsealliansen i Trøndelag, NOKU Trøndelag, KS Kulturnettverket, Frivillighet Norge og Trøndelag idrettskrets.

Sist oppdatert 26.02.2024