Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017 - 2023

Om Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord.

Om programmet

Bakgrunnen for programmet og hvordan det er innrettet i Trøndelag

Kommuner og tiltak

Arbeidet i kommunene.

Samarbeid om forskning

Hvordan samarbeider det offentlige og ulike kompetansemiljøer i programmet

Foredrag- og nyhetsarkiv

For perioden 27.09.17 til 23.08.18

Rapporter - Program for folkehelsearbeid i Trøndelag

Her finner du rapporter utgitt i forbindelse med Program for folkehelsearbeid i Trøndelag.