Stemme ved stortingsvalg

Hvem kan stemme og hvordan stemmer du?

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt.

Man må:

  • være norsk statsborger,
  • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Forhåndsstemme

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer, og du kan forhåndsstemme i hvilken kommune i alle landets kommuner, uavhengig av hvor du har registert bostedsadresse. Stemmen din vil bli sendt til din hjemkommune. Du kan også stemme fra utlandet. 

Det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning i Norge. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Finn et valglokale for å forhåndsstemme

Stemme på valgdagen

På selve valgdagen, mandag 13. september 2021, kan du kun stemme i din hjemkommune. I enkelte kommuner har valgdag også søndag 12. september 2021

Finn ditt valglokale på valgdagen

Husk legitimasjon (og valgkort)

Husk å medbringe legitimasjon til valglokalet. Det er ikke nødvendig å ta med valgkortet, men dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. Det oppfordres derfor til at du også tar med dette. 

Ved stortingsvalget i 2021 vil de aller fleste få tilsendt valgkortet sitt digitalt. 

 

Sist oppdatert 30.12.2022