Stortingsvalg 2021

Godkjente valglister

Se hvilke partier og kandidater som stiller til valg i valgdistriktene i Trøndelag ved stortingsvalget i 2021

Praktisk informasjon om stortingsvalget

Her finner du generell informasjon om stortingsvalget

Stemme ved stortingsvalg

Hvem kan stemme, hvordan og hvor stemmer du?

Stemmerett

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021.

Informasjon om listeforslag

Informasjon til partiene/gruppene som ønsker å stille liste ved stortingsvalget. Oversikt over opprinnelig innleverte listeforslag finner du også her.

Sametingsvalget/ Saemiedigkieveeljeme 2021

Det er Sametinget som har ansvar for sametingsvalget. Klikk her for å gå til Sametingets valgsider.

Fylkesvalgstyret

Her finner du informasjon om fylkesvalgstyret og medlemmer av av fylkesvalgstyret.