Stortingsvalg 2021

Informasjon om stortingsvalget

Her finner du generell informasjon om stortingsvalget

Listeforslag

Her finner du informasjon om hvordan man oppretter og signerer listeforslag samt krav for å stille liste til stortingsvalget 2021.

Stemmerett

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021.