Stortingsvalg 2021

Godkjente valglister

Se hvilke partier og kandidater som stiller til valg i valgdistriktene i Trøndelag ved stortingsvalget i 2021

Praktisk informasjon om stortingsvalget

Her finner du generell informasjon om stortingsvalget

Stemme ved stortingsvalg

Hvem kan stemme, hvordan og hvor stemmer du?

Informasjon om listeforslag

Informasjon til partiene/gruppene som ønsker å stille liste ved stortingsvalget. Oversikt over opprinnelig innleverte listeforslag finner du også her.

Sametingsvalget/ Saemiedigkieveeljeme 2021

Det er Sametinget som har ansvar for sametingsvalget. Klikk her for å gå til Sametingets valgsider.

Fylkesvalgstyret

Her finner du informasjon om fylkesvalgstyret og medlemmer av av fylkesvalgstyret.