Praktisk informasjon om stortingsvalget

Stortingsvalget avholdes mandag 13. september 2021. I enkelte kommuner kan du også stemme søndag 12. september.

Det er 19 valgdistrikt ved stortingsvalg. Valgdistriktene følger i all hovedsak de gamle fylkesgrensene (før 2018/2020). I forbindelse med kommunereformen er det foretatt justeringer for enkelte kommuners distriktstilhørighet. Hver fylkeskommune har ett fylkesvalgstyre som har ansvar for gjennomføringen av valget i sitt fylke.

Trøndelag har to valgdistrikt:

  • Nord-Trøndelag valgdistikt
  • Sør-Trøndelag valgdistrikt

Totalt velges det 169 representanter til Stortinget. Fem av disse representantene velges fra Nord-Trøndelag og ti representanter velges fra Sør-Trøndelag.

Oversikt over valgdistrikter og tilhørende kommuner finnes i valgforskriften. 

Valgansvarlig i Trøndelag fylkeskommune er:
Siri Houmstuen Ringset

45 21 83 23

Sist oppdatert 25.03.2021