Praktisk informasjon om stortingsvalget

Det er 19 valgdistrikt ved stortingsvalg. Valgdistriktene følger i all hovedsak de gamle fylkesgrensene (før 2018/2020). I forbindelse med kommunereformen er det foretatt justeringer for enkelte kommuners distriktstilhørighet. Hver fylkeskommune har ett fylkesvalgstyre som har ansvar for gjennomføringen av valget i sitt fylke.

Fylkesvalgstyret i Trøndelag har ansvar for følgende valgdistrikt:

  • Nord-Trøndelag valgdistikt
  • Sør-Trøndelag valgdistrikt

Parti som ønsker å stille til valg, sende inn ett listeforslag for hvert av valgdistriktene de ønsker å stille til valg i. Parti som ønsker å stille liste i flere valgdistrikt i én fylkeskommune med flere valgdistrikt, må derfor levere ett listeforslag for hvert valgdistrikt til det samme fylkesvalgstyret.

Oversikt over valgdistrikter og tilhørende kommuner finnes i valgforskriften. 

Valgansvarlig i Trøndelag fylkeskommune er:
Siri Houmstuen Ringset

45 21 83 23

Sist oppdatert 02.12.2020