Informasjon om listeforslag

Nedenfor har vi samlet informasjon knyttet til innlevering av listeforslag.

Innleverte listeforslag kan sees her.

Har du spørsmål ta kontakt med valgansvarlig:
  
Tlf: 45 21 83 23

Frist for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12.00

Fristen er absolutt, og listeforslagene må ha kommet inn til fylkeskommunen innen denne fristen. Listeforslagene kan leveres på følgende måter:

Direkte til fylkets hus

Listeforslagene kan leveres til i ekspedisjonen ved Fylkets hus, enten i Trondheim eller på Steinkjer. 

Med post

Listeforslagene kan sendes med post. Det er da viktig at posten er kommet frem innen fristen. Poststempling innen fristen er ikke tilstrekkelig.

Listeforslag sendes til:
Trøndelag fylkeskommune v/ fylkesvalgstyret
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

På e-post

Listeforslagene kan også sendes på e-post til poltisk sekretariat (politisksekretariat@trondelagfylke.no). Dersom listeforslaget blir sendt på e-post innen 31. mars kl. 12.00 vil dette være innenfor fristen. Det er en forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres uten opphold. 

For komplett oversikt over krav til listeforslag se valgdirektoratets gjennomgang av krav til listeforslag 

For registrerte partier

For registrerte partier som kommer inn under reglene om forenklet behandling er det tilstrekkelig med  det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Merk at underskriverne må ha stemmerett i det valgdistriktet listen gjelder for.

For uregistrerte partier/grupper:

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn 500 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille. Det er viktig at det fremgår av underskriftslistene at det er en valgliste til stortingsvalget 2021, valgdistriktet, parti og minst 1 kandidat. Underskriftene er underlagt taushetsplikt. 

En lovendring gjør det mulig å samle inn disse underskriftene elektronisk via en løsning på valgdirektoratets nettside. Løsningen kan brukes alene eller i kombinasjon med fysisk innhenting av underskrifter.

 

Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra distriktet. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn.

I Trøndelag skal det velges inn

  • 5 representanter fra Nord-Trøndelag
  • 10 representanter fra Sør-Trøndelag 

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet maler for listeforslag og påkrevde vedlegg. Vi anbefaler å bruke malene. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag.

Malene kan fylles ut elektronisk, men de må skrives ut og påføres signaturer før de leveres inn. 

Mal for listeforslag inkl. vedlegg for registrerte partier 

Mal for listeforslag inkl. vedlegg for uregistrerte partier/grupper (med mal for innhenting av underskrifter)

Sist oppdatert 10.05.2021