Stemme ved stortingsvalg

Hvem kan stemme og hvordan stemmer du?

Hvem kan stemme?

Du må ha fylt 18 år i løpet av valgåret for å kunne stemme.

Du må i tillegg være norsk statsborger, eller statsborger i et annet nordisk lanf og bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
Er du fra et land utenfor Norden må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg:

 • Norske statsborgere som

  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

  Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  • er statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

  Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

  For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Tidlig stemme

Det er kommunene som tar i mot tidlig stemmer, både til kommunestyrevalget og fykestingsvalget. Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Ta kontakt med kommunen du ønsker å tidligstemme i for mer informasjon.

Forhåndsstemme

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer både til kommunestyrevalget og fykestingsvalget. Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune i alle landets kommuner i tidsrommet 10. august til 8. september, uavhengig av hvor du har registert bostedsadresse. Stemmen din vil bli sendt til din hjemkommune. Du kan også stemme fra utlandet. 

Det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning i Norge. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Finn et valglokale for å forhåndsstemme

Stemme på valgdagen

På selve valgdagen, mandag 11. september 2023, kan du kun stemme i din hjemkommune. I enkelte kommuner har valgdag også søndag 10. september 2023

Finn ditt valglokale på valgdagen

Husk legitimasjon (og valgkort)

Husk å medbringe legitimasjon til valglokalet. Det er ikke nødvendig å ta med valgkortet, men dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. Det oppfordres derfor til at du også tar med dette. 

Ved kommunestyre-og fylkestingsvalget i 2023 vil de aller fleste få tilsendt valgkortet sitt digitalt. 

Husk at du har to stemmer

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, mens stemmeseddel til fylkestingsvalget er blå. 

 

Sist oppdatert 19.07.2023