Listeforslag

Nedenfor har vi samlet informasjon knyttet til innlevering av listeforslag. Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars 2023 kl. 12.00

Frist for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12.00

Fristen er absolutt, og listeforslagene må ha kommet inn til fylkeskommunen innen denne fristen. Listeforslag kan fra i år av leveres elektronisk. Det er valgfritt om dere ønsker å benytte den nye elektroniske løsningen, eller om dere vil levere listeforslaget på papir.

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslag. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Ved å bruke løsningen sendes listeforslaget direkte til fylkeskommunen når dere er ferdig med det. Aktuelle vedlegg blir automatisk produsert og sendt til fylkeskommunen når listeforslaget leveres elektronisk. Det er mulig å levere flere ganger, om man ønsker å gjøre endringer etter levering. Vi oppfordrer partier/grupper som ønsker å stille liste til fylkestingsvalget å ta i bruk den nye løsningen.

Opprett listeforslag i listeforslagsportalen. (valg.no)

Veiledning til løsningen finnes her (valg.no)

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet maler for listeforslag og påkrevde vedlegg. Vi anbefaler å bruke malene. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til listeforslag. Malene finner du under nederst på denne nettsiden.

Slik leverer du listeforslag på papir

Direkte til fylkets hus

Listeforslagene kan leveres til i ekspedisjonen ved Fylkets hus, enten i Trondheim eller på Steinkjer. 

Med post

Listeforslagene kan sendes med post. Det er da viktig at posten er kommet frem innen fristen. Poststempling innen fristen er ikke tilstrekkelig.

Listeforslag sendes til:
Trøndelag fylkeskommune v/ fylkesvalgstyret
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

For komplett oversikt over krav til listeforslag se valgdirektoratets gjennomgang av krav til listeforslag  (valg.no)

Et listeforslag skal inneholde de kandidater som partiet ønsker å stille med. I valgloven er det angitt hvor mange kandidater som må føres opp på listeforslaget.

Forslaget skal være utfylt med minimalt 7 kandidater. 
Forslaget kan maksimalt inneholde det antallet kandidater som skal velges til fylkestinget, pluss seks navn. For Trøndelag fylkeskommune vil det si maksimalt 65 kandidater.

For registrerte partier

For registrerte partier som kommer inn underreglene om forenklet behandling (valgloven §6-3 (1)) er det tilstrekkelig med  det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder (f.eks fylkeslaget). Merk at underskriverne må ha stemmerett i det valgdistriktet (Trøndelag) listen gjelder for.

For uregistrerte partier/grupper:

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling (valgloven §6-3 (1)), må det samles inn 500 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i valgdistriktet (Trøndelag). Det er viktig at det fremgår av underskriftslistene at det er en valgliste til fylkestingsvalget 2023 i Trøndelag fylkeskommune, parti og minst 1 kandidat. Underskriftene er underlagt taushetsplikt. 

Det er mulig å samle inn signaturer elektronisk via listeforslagsportalen
fra valgdirektoratet, på papir, eller en kombinasjon av de to. 

Malene kan fylles ut elektronisk, men de må skrives ut og påføres signaturer før de leveres inn. 

Mal - Listeforslag - viktig: malen må skrives ut tosidig

Mal - Listeforslag (forenklet regelverk jf. valgloven § 6-3 (1)

Mal - Vedlegg A

Mal - Vedlegg B

Kontakt valgansvarlig

Siri Houmstuen Ringset
Rådgiver
74 17 75 16 452 18 323
Sist oppdatert 31.03.2023