Godkjente valglister

Her finner du en oversikt over alle godkjente valglister til fylkestingsvalget 2023 i Trøndelag

Fylkesvalgstyret godkjente valglister til fylkestingsvalget i Trøndelag i sitt møte 3. mai, i sak 10/23. Følgende lister ble godkjent:

Arbeiderpartiet.pdf Fremskrittspartiet.pdf Høyre.pdf Industri-og næringspartiet.pdf Konservativt.pdf Kristelig Folkeparti.pdf Liberalistene.pdf Miljøpartiet De Grønne.pdf Norgesdemokratene.pdf Partiet sentrum.pdf Pensjonistpartiet.pdf Rødt.pdf Senterpartiet.pdf SV - Sosialistisk Venstreparti.pdf Venstre.pdf

 

Klage?

Jamfør valgloven § 6-8 er det adgang til å klage på fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Klage sendes til Fylkesvalgstyrets sekretær, Siri Houmstuen Ringset på e-post sirhou@trondelagfylke.no eller sendes til: 

Trøndelag fylkeskommune v/ Fylkesvalgstyret,
Fylkets hus, Postboks 2560,
7735 Steinkjer.

Klagefrist på vedtaket er 19. mai kl. 12.00.

Sist oppdatert 04.05.2023