Fylkestingsvalg 2023

Valgresultat

Valgresultat for fylkestingsvalget i Trøndelag 2023

Informasjon om fylkestingsvalget

Her finner du generell informasjon om fylkestingsvalget i Trøndelag fylkeskommune

Godkjente valglister

Se hvilke partier og kandidater som stiller til valg ved fylkestingsvalget 2023 i Trøndelag

Fylkesvalgstyret

Her finner du informasjon om fylkesvalgstyret og medlemmer av av fylkesvalgstyret.

Stemme ved kommune-og fylkestingsvalget

Hvem kan stemme, hvordan og hvor stemmer du?

Informasjon om listeforslag

Informasjon til partier og grupper som ønsker å stille liste til fylkestingsvalget

Innleverte listeforslag

Listeforslag til fylkestingsvalget legges ut her fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Stem ved fylkestingsvalget

Vil du påvirke utviklingen i Trøndelag de neste 4 årene?