Dekom YF - faglig oppdatering

Trøndelag Fylkeskommune vil videreføre de to ordningene hospitering og tiltak for faglig oppdatering. Ordningene skal bidra til etterutdanning og at faglige nettverk, kontakt og samarbeide, mellom skoler og arbeidsliv skal bli enda bedre. Slik sikrer vi en bedre opplæring for elever og lærlinger/lærekandidater i fylkeskommunen.

Faglig oppdatering for yrkesfaglærere skal:

 • fornye og utvikle yrkesfaglærernes kompetanse på eget fagområde, bredde- og/eller dybdekompetanse
 • videreutvikle et systematisk samarbeid mellom skole og bedrift med mål om jevnlig kompetanseheving av yrkesfaglærere innen eget fagområde

For søknader til faglig oppdatering av yrkesfaglærere, er det ikke satt noen ramme for søknad / tildeling. Her vil det gjøres en totalvurdering, der alle relevante kostnader er tatt med.

Tiltak kan være at en eller flere lærere deltar på kurs. Om det arrangeres kurs ved en skole, hvor lærere og ansatte fra opplæringskontor/bedrift inviteres med, hører dette også inn under faglig oppdatering. Studieturer til bransjemesser eller lignende kan også være gode tiltak. Studieturer til utlandet kan være mulig om det ikke finnes tilsvarende oppdateringsmuligheter i Norge.

Fagnettverkene oppforders til å kartlegge behov for felles kurs og avklare hvilke(n) skole som søker og arrangerer.

 

Hvem gjelder ordningen for?

 • Yrkesfaglærere

Hvem kan søke?

 • Skoler

Økonomisk støtte/ tilskudd

 • Skoler sender med enkelt budsjett for tiltaket.
 • Midlene vil bli fordelt så lenge det er budsjett.
 • Vikarutgifter må dekkes av skolen.
 • Midler som er tildelt, men ikke benyttet kan ikke overføres til nytt skoleår.
 • Tilskuddet vil bli overført samlet etter gjennomføring, rapportering og avsluttet skoleår for de fylkeskommunale skolene.
 • Friskoler må sende faktura etter gjennomføring og rapportering. Faktura merkes 3110-20069, øvrig fakturainformasjon finner du ved å trykke på lenken: Fakturainformasjon

Søknadsfrist

 • 15. juni
 • 15. september
 • 15. januar

Her søker du

 • Søknadsskjema
 • Svar på søknader kan forventes i starten av påfølgende måned etter søknadsfrist

Rapportering

 • Rapportering gjøres fortløpende etter gjennomføring. Siste frist for rapportering for skoleåret er 01. juli. 
 • Skjema for rapportering

Annet

Hospitering og tiltak for faglig oppdatering er en del av yrkesfaglærerløftet. Trøndelag fylkeskommune mottar midler fra Utdanningsdirektoratet til disse tiltakene, og må rapportere på bruk.

Sist oppdatert 11.08.2021