Mobbeombudet i Trøndelag

Linda Hojem er mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag.

Kontakt mobbeombudet med spørsmål du har som elev og forelder/foresatt i saker knyttet til barnehage og skolemiljø.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

  • Foreldre, foresatte og andre støttepersoner til barn i barnehagen
    og elever i grunnskolen.
  • Barnehageledere, skoleledere og andre ansatte i barnehage og skole.
  • Organisasjoner og andre som ønsker samarbeid, innspill, kurs eller foredrag knyttet til Mobbeombuets arbeid.

Kontaktinfo:

Du kan kontakte mobbeombudet på e-post/telefon/Messenger eller via et digitalt skjema.

E-post:

Tlf: 741 78 750

Facebook 

Messenger

Digitalt skjema 

Greit å vite om personvern:

  • Mobbeombudet har taushetsplikt i alle saker og gir ikke informasjon videre uten samtykke fra den det gjelder. 
  • Mobbeombudet rapporterer antall henvendelser til Fylkestinget i Trøndelag, men ingen kan identifiseres.
  • Mobbeombudet er en nøytral tjeneste i fylkeskommunen og det rapporterer til Fylkestinget med egen årsrapport.

 

Sist oppdatert 25.03.2024