Mobbeombudet

Elever i grunnskolen

Alle elever i barneskolen, ungdomsskolen og videregående opplæring har en rett til å ha det trygt og godt. Om du ikke har det trygt og godt i videregående opplæring, kan du kontakte Trøndelags elev- og lærlingeombud.

Barn i barnehagen

I barnehagen skal barnet kjenne seg trygt og erfare å være betydningsfull for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til at barn trives, opplever livsglede, mestring og egenverdi.

Om mobbeombudet

Bli bedre kjent med Hans Lieng, mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag.

Mobbeombudet i sosiale media

Mobbeombudet bruker Facebook jevnlig - primært rettet mot foreldre og ansatte i barnehager, skoler og kommuner. Der vil du finne så filmer med tips og fakta knyttet til det psykososiale miljøet i barnehager og skoler.

Personvern

Mobbeombudet har taushetsplikt, men du kan også være anonym om du ønsker det. Her kan du lese mer om hvordan mobbeombudet tar vare på personvernet ditt.

Information in English

What can you do if you or your child is unhappy at school or in kindergarten? Find information in English and twelve other languages here, included a guide to parents with children that doesn't thrive at school.

Mobbeombudets årsrapport

Årsrapporten for perioden 2020-2021