Har du søkt videregående  opplæring skoleåret 2024/2025?

Har du søkt videregående opplæring og har spørsmål om inntaket? Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene.

Dato for inntak skoleåret 2024/2025:

  • Fortrinnsinntak månedsskiftet mars/april
  • Første inntak ca 8.juli - svarfrist 15. juli
  • Andre inntak 29.juli - svarfrist 5. august

Ta kontakt med oss på e-post: 1.februarinntak@trondelagfylke.no

Du kan endre søknaden din én gang innen 1. juni.  

For å endre må du ta kontakt med inntakskontoret: inntak@trondelagfylke.no.  Vigo.no blir da åpen i tre dager for deg. 

Det er mellom 1.mars og 1.juni ikke mulig å endre til følgende: 

  • Vg1 idrettsfag, søking på grunnlag av dokumenterte ferdigheter 
  • Vg1 musikk, dans og drama, vurdering på grunnlag av på inntaksprøve 
  • YSK - yrkes- og studiekompetanse, 4-årig 
  • Landslinje og landsdekkende tilbud   
  • Kjøp av plass i andre fylker   

Endring av søknad etter søknadsfristen er ikke en rettighet, og det er derfor ikke klagerett hvis søknaden ikke endres, jf § 6-8 i forskrift til opplæringslova.

Her kan du lese mer om endring av søknad

Vi lager ikke oversikt over laveste poengsum/snittkarakterer ved siste års inntak, verken på utdanningsprogram, programområder eller skole. 

Her kan du lese mer om inntaksregler og poeng

Sjekk vigo.no etter 8. juli for å se svaret på søknaden din. Du trenger ikke motta sms før du sjekker vigo.no for å se svaret på søknaden din. Dersom du ikke klarer å logge deg inn, ta kontakt med MinID

Du kan registrere forhåndssvar på Vigo.no fram til 1. juli. Da takker du automatisk ja til skoleplassen/ventelisteplassen du blir tilbudt, og du slipper å tenke på svarfrist.

Når du har lagt inn forhåndssvar kan du endre svaret ditt fra dagen inntaket er klart og fram til svarfristen.

Dette er tilbudet du får, dine lavere ønsker vil ikke bli vurdert.

Svarer du nei på ditt første ønske blir du stående uten skoletilbud.

Du har ikke konkurrert deg inn på de skolene du har ønsket deg på utdanningsprogrammet, men har konkurrert deg inn på en annen skole som har det samme utdanningsprogrammet. Retten til videregående opplæring ligger til utdanningsprogram og ikke skole.

Du må i så fall ta kontakt med den aktuelle skolen like før skolestart for å høre om skolen har mulighet til å sette deg på venteliste.

Du må ta kontakt med skolen og spørre hva du kan gjøre. Dersom du ikke melder fra til skolen, så mister du plassen du har fått tildelt.

Dersom skolen har ledig plass og ikke har noen igjen på ventelistene, er det opp til skolen å avgjøre om de kan ta inn en elev som ønsker å bytte skoleplass etter skolestart. Skolen må vurdere om eleven er kvalifisert til å starte på det de ønsker før de eventuelt tar inn en ny elev.

Ta direkte kontakt med Lånekassen. Det er de som svarer på disse spørsmålene. Sjekk nettsidene til Lånekassen

Du kan lese om elev-PC ordningen og finne bestillingsskjema her.

Du kan lese om skoleskyss og hvordan du søker her.

Sist oppdatert 25.03.2024