Arena Trøndelag 2022

Arena Trøndelag 26. - 27.oktober 2022

Sted: Quality Airport Hotell i Stjørdal
Målgruppe: politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen, stortingsrepresentanter

Hovedtemaer og link til presentasjoner fra innlederne:

Innledningsforedrag ved fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem

Energisituasjonen i Europa - påvirker det oss i Trøndelag?

Hvordan er vi som samfunn forberedt på å håndtere kriser og krigslignende situasjoner?

Kristian Nastad - Sivilforsvarets rolle og mulige bidrag

De økonomiske rammebetingelsene for kommunene fremover

Rune Bye - forslaget til statsbudsjett for 2923
Karen Byhagen - Forslagene fra inntektssystemutvalget

Regional utviklingsplan Helse Midt-Norge og status helseplattformen

Stig Slørdahl - Regional utviklingsplan Helse Midt-Norge
Wenche Dehli - status Helseplattformen

God oppvekst - felles innsats i Trøndelag - handlingsplan for barn og unge

Anne Marit Mevassvik - Handlingsplan for barn og unge

Bærekraftige velferdstjenester

Georg Ole Vesterhus - Bærekraftig boligpolitikk og velferdstjenester 
Marit Bjørnstad - Frivillighetens rolle i eldreomsorgen 
Lillian Hatling - Tjenesteutvikling i områder med spredt bosetting og lange avstander

Hvilke oppgaver og innhold kan vi se for oss i fremtidens videregående opplæring? Hvordan tilby gode tjenester til unge, arbeids- og næringsliv?

 Vegard Iveresen og Narve Nordmelan

Interkommunale, politiske råd i Trøndelag

 

Avrunding av konferanse og informasjon om neste samling

 

 

Arena Trøndelag 18. - 19. mai 2022

Sted: Clarion Hotel og Congress Trondheim
Målgruppe: politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen, stortingsrepresentanter

Mer informasjon finner du her på
Statsforvalteren i Trøndelags nettside

Arena Trøndelag 2. - 3. mars 2022

Arena Trøndelag ble denne gang arrangert som ei hybrid samling - der deltakerne valgte enten fysisk eller digital deltakelse ved påmelding.

Noen av temaene var:

Tillitsrefomen, kompetanse og rekruttering, inkludering, klimatilpasning, bærekraftig reiseliv, psykisk helse barn og unge og den nyoppnevnte helsepersonellkommisjonen. KS sitt debatthefte og tariff 2022.

Her ligger presentasjonene på KS sine nettsider.

 

Arena Trøndelag blir arrangert av KS, Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Konferansen arrangeres tre ganger i året.

Datoer for Arena Trøndelag i 2022 er:

  • 2.-3. mars
  • 18.-19. mai
  • 26.-27. oktober
Sist oppdatert 04.08.2023