Arena Trøndelag 2020

Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet, Isak Veierud Busch, ordfører Røros og Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim og Siri B. Gellein.
Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet, Isak Veierud Busch, ordfører Røros og Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim og Siri B. Gellein.

28.–29. oktober møttes ledere fra kommuner og fylke på Arena Trøndelag. Her kan du se bilder og presentasjoner.

Dette var det første fysiske møtet som ble arrangert etter nedstengingen i mars, og med en fortsatt pågående pandemi var det krevende å planlegge samlingen, som denne gang ble både fysisk og digital. 

Temaet for denne konferansen var samfunnstrygghet og innovasjon. Vi fikk høre om hvordan utviklingen i verden påvirker oss her i Trøndelag, hvordan arbeids- og næringslivet vil utvikle seg fremover og hva som skjer med kommuneøkonomien. 

Blant foredragsholderne var utenriksminister Ine Eriksen Søreide, konsernsjef i Sintef Alexandra Bech Gjørv, Trøndelags representant i Ungdommens distriktspanel Kennet Tømmermo og professor ved NTNU Anders Todal Jenssen. 

Her kan du se opptak fra konferansen:

Opptak fra dag 1 

Opptak fra dag 2

Anders Todal Jenssen var en av innlederne. Se flere bilder fra konferansen her.

Her kan du se presentasjoner fra konferansen:

Kirsten Indgjerd Værdal – strategi for verdiskaping

Frank Jenssen – interkommunalt samarbeid i Trøndelag

Tone Merethe Aasen – hva er egentlig innovasjon i offentlig sektor?

Ailin Aastvedt – innovasjon og risiko

Helge Eide – demografi og pandemi – det nasjonale bildet

Kennet Tømmermo Reitan – Ungdommens distriktspanel

Anders Todal Jenssen – sentrum mot periferi

Jon Olav Sliper – sentraliseringstrender og distriktsindeks

Tore Bruem – fylkeskommunens ansvar på integreringsområdet

 

Arena Trøndelag 3. juni

Arena Trøndelag ble arrangert 3. juni 2020. Mer informasjon om samlingen ligger på Statsforvalterens nettside, her: 

Arena Trøndelg 3. juni 2020

Arena Trøndelag blir arrangert av KS, Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune. Konferansen arrangeres tre ganger i året. 

Sist oppdatert 18.05.2021