Trøndelag i tall

Trøndelag i tall er en statistisk beskrivelse av Trøndelag og har som målsetting å være et godt kunnskapsgrunnlag til bruk for alle.

Lenke til Trøndelag i tall:

Trøndelag i tall

Sist oppdatert 11.05.2023